Studējošo pašpārvalde

Beatrise Puriņa

Studējošo pašpārvaldes komunikāciju virziena vadītājs

28609809
beatrise.purina [at] stud.lka.edu.lv


Komunikāciju virziena vadītāja amata pienākumi

 • Sadarbojoties ar kultūras virzienu, sagatavot preses relīzes pirms un pēc SP 
 • pasākumiem;
 • Sadarbībā ar finanšu un sadarbības virzienu, veidot komunikāciju ar mediju pārstāvjiem 
 • un piesaistīt tos nozīmīgākajiem pasākumiem;
 • Veidot vizuālo materiālu un sagatavot tekstu publicēšanai sociālajos tīklos;
 • Aktualizēt un uzraudzīt informāciju sociālajos tīklos ( Facebook, Instagram, Twitter
 • u.c.), kā arī LKA mājaslapā, atspoguļot SP lēmumus un paveiktos darbus;
 • Sadarbībā ar akadēmisko virzienu, izveidot un izsūtīt aptaujas, lai izzinātu studentu 
 • viedokli un attieksmi par SP;
 • Publicēt foto un video materiālus, atspoguļojot pasākumu norisi;
 • Atbildēt par plakātu un informācijas izvietošanu pie ziņojumu dēļa;
 • Atbildēt par reprezentatīvajiem materiāliem un, nepieciešamības gadījumā, to iegādi;
 • Sadarbojoties ar ārlietu virzienu, rūpēties par ārzemju studentu iekļaušanu LKA studiju 
 • vidē, publicējot materiālus angļu valodā;
 • Sadarbībā ar kultūras virzienu, izstrādāt katra pasākuma PR plānu;
 • Vadīt Sabiedrisko attiecību darba grupu.