Mentoringa programma

Daiga Bināne

Mentore

Mūzikas menedžere, Osokina Brīvības festivāla direktore


Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, akadēmiskais bakalaura grāds mākslās kultūras socioloģijas un sabiedrisko attiecību specialitātē, daudzu gadu pieredze mūzikas menedžmentā, mārketingā un sabiedriskajās attiecībās.