Studiju departaments

Dana Daugule

Studiju departamenta vadītāja

67114800
dana.daugule [at] lka.edu.lv
Ludzas iela 24, 26.kabinets


Jautājumi par:

 • studiju procesu
 • studiju programmām
 • pārbaudījumiem
 • kredītpunktiem
 • studiju līgumiem
 • kredītiem
 • stipendijām
 • rotāciju
 • studiju pārtraukumu
 • atjaunošanos studijām
 • studiju maksām