Kultūras un mākslu institūts

Dārta Ceriņa

Zinātniskā asistente

Dārta Ceriņa ir LKA Kultūras un mākslu institūta zinātniskā asistente un lektore, mācās semiotiku maģistrantūras līmenī Tartu Universitātē. Darbojas kino un teātra semiotikas pētniecībā, žurnālistikā un kritikā, attīstot starpdisciplināras pieejas un īstenojot tās praksē. D. Ceriņa papildinājusi zināšanas, piedaloties skatuves un audiovizuālajai mākslai veltītās zinātniskajās konferencēs, festivālos un meistarklasēs gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Strādā Rīgas Starptautiskajā kinofestivālā (“Riga IFF”) kā kuratore, kā arī organizējusi vairākas zinātniskās konferences un meistarklases un radošās producentes statusā arī mākslas notikumus, tostarp jaunā teātra festivālu “Homo Novus”.


D. Ceriņas pētnieciskās intereses galvenokārt saistāmas ar audiovizuālās un skatuves mākslas fenomenu un procesu analīzi, izmantojot semiotisko teoriju un to adaptējumus. Konferencēs vētītas dažādas žanru narācijas metodes gan žanriskās taksonomijas, gan arī nacionālā kino kontekstā, tāpat arī dažādas nozaru diskursīvās problēmas (““Cancel” and “Enter”: Semiotization of the Virus”, Baltijas Drāmas forums, ““Latvijas teātra pārmaiņu semiotizācija un izmaiņu topogrāfijas modelējumi”) un metakonteksta analīzes (“Nacionālā kino koncepcija un tā konteksts”, kolektīvā monogrāfija “Latvijas kinomāksla. Jaunie laiki. 1990–2020” (2021), LKA ZPC, izdevniecība “Dienas grāmata”). Paralēli D. Ceriņu saista praksē balstīta pētniecība, īstenojot pilsētvides notikumus (“Kur ir norādes no augšas?”, “Homo Novus”, 2020) un veidojot retrospektīvās filmu programmas (“In Kino Veritas: Rosellīni un gadsimts”, Riga IFF, 2021).

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

VPP

Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai/CARD

(VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003)

1.10.2020. –30.09.2022.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Administrē: Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Biedra statuss “Fipresci” (International Federation of Film Critics, kopš 2018. gada) un Starptautiskajā Teātra pētniecības federācijā (International Federation for Theatre Research, IFTR, kopš 2018. gada).

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

-

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4909-4066

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Ceriņa, Dārta. Nacionālā kino koncepcija un tā konteksts. Latvijas kinomāksla. Jaunie laiki. 1990–2020, Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, Dienas Grāmata, 2021, 19.–29.lpp.

Ceriņa, Dārta. Autokomunikācijas performativitāte: autora mnemoniskais ķermenis un autokatalītiskie aspekti. Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, Nr. 25, Liepāja: LiePA, 2020, 248.–258. lpp.

 

Papildu informācija

https://www.lka.edu.lv/lv/par-akademiju/docetaji/darta-cerina/

 

Epasts saziņai

darta.cerina@lka.edu.lv