Kultūras un mākslu institūts

Dita Rietuma

Pētniece

Dita Rietuma ir ieguvusi Mākslas zinātņu doktora grādu Latvijas universitātē (2013. g.), izstrādājot pētījumu par stilistiskā fenomena film noir attīstību un ietekmi pasaules un Eiropas kino kultūrā, kā arī atskaņām Latvijas kino pieredzē. Dita Rietuma ir pētniece Latvijas Kultūras akadēmijā un piedalās nacionālos pētniecības projektos. Dita Rietuma ir piedalījusies daudzos kino nozares pētījumos, regulāri publicējusies presē, nodarbojusies ar aktuālo kinokritiku un mūsdienu kino procesu atspoguļojumu, uzkrājot būtisku pieredzi kino teorijas un analīzes laukā. Dita Rietuma ir arī Rīgas Stradiņa universitātes docente, kā arī Nacionālā Kino centra vadītāja.


Ditas Rietumas pētnieciskās intereses aptver plašu tēmu loku – gan pasaules kino kultūras aktualitātes, gan vēsturiskos procesus, gan nacionālā kino attīstību. Pēdējos gados Dita Rietuma ir padziļināti pētījusi un popularizējusi modernisma pieredzi Latvijas kino, analizējot  modernisma atskaņas režisora Rolanda Kalniņa daiļradē, īpaši filmā “Četri balti krekli”. LKA KMI izstrādāts pētījums par nozīmīgu laika posmu Latvijas kino vēsturē –  no 1990.līdz 2020.gadam, kas aptver Latvijas filmu nozares attīstību pēc neatkarības atjaunošanas. Klajā nākusi kolektīvi izstrādātā zinātniskā monogrāfija “Latvijas kinomāksla. Jaunie laiki 1990-2020” (2021), kurā Dita Rietuma ir bijusi gan zinātniskā redaktore  (kopā ar Dr. Art. Ingu Pērkoni), gan arī veidojusi vairākus apjomīgus rakstus. Dita Rietuma pētījusi Latvijas filmu nozares attīstību – finansējumu, žanru dinamiku un auditorijas, – pēdējo trīsdesmit gadu laikā. Publikācijas veltītas arī filmu izplatīšanas un izrādīšanas procesiem, kopražojumiem kā nacionālā kino daļai, programmai Latvijas filmas – Latvijas simtgadei u.c. Dita Rietuma ir arī vairāku grāmatu, kas veltītas kino vēsturei, autore un līdzautore (pimēram, Rietuma, Dita, Naumanis, Normunds: 500 visu laiku filmu filmas, Rīga, Dienas grāmata, 2015)

 

Pētījumu projekti 2020.-2023.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

VPP

Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai / CERS

(Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001)

18.09.2023.- 17.09.2026.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Administrē: Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

 

Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai/CARD

(VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003)

 

1.10.2020. –30.09.2022.

Latvijas Kultūras ministrija

Galvenā izpildītāja

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

 

Eiropas Kinoakadēmijas biedre, Starptautriskāds kinokritiķu apvienības FIPRESCI biedre, pārstāve Eiropas kinoinstitūciju vadītāju apvienībā EFAD, pārstāve Eiropas sadarbības tīklā European Film Promotion u.c. Nacionālās Enciklopēdijas redkolēģijas biedre un publikāciju autore.  

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

Ir. Latvijas Zinātnes padomes eksperta statuss līdz 02.03.2025. Humanitārās un mākslas zinātnes - Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

0000-0001-9568-7930 (Orcid)

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Rietuma, Dita. Cinematographic Co-productions between Latvia and the Baltic States: Experience and Trends. 2022. LETONICA Nr. 46

Kolektīva zinātniska monogrāfija. Latvijas kinomāksla. Jaunie laiki. 1990-2020. Rīga: Dienas grāmata, Latvijas Kultūras akadēmija, 2021, 432.lpp.

Rietuma, Dita. Latvijas filmu nozare – finansējums, žanri, auditorija. Latvijas kinomāksla. Jaunie laiki. 1990-2020. Rīga: Dienas grāmata, Latvijas Kultūras akadēmija, 2021, 31.-94. lpp.

Rietuma, Dita. Programma Latvijas filmas Latvijas simtgadei. Latvijas kinomāksla. Jaunie laiki. 1990-2020. Rīga: Dienas grāmata, Latvijas Kultūras akadēmija, 2021, 95.-110. lpp.

Rietuma, Dita. Kopražojuma filmas kā nacionālā kino daļa. Latvijas kinomāksla. Jaunie laiki. 1990-2020. Rīga: Dienas grāmata, Latvijas Kultūras akadēmija, 2021, 111.-130. lpp.

Rietuma, Dita. Filmu izrādīšana un izplatīšana. Latvijas kinomāksla. Jaunie laiki. 1990-2020. Rīga: Dienas grāmata, Latvijas Kultūras akadēmija, 2021, 131.-146. lpp.

Rietuma, Dita. The Lost Tradition of Making Quality Series. Latvian Case.

http://www.culturecrossroads.lv/system/articles/pdf_ens/000/000/303/original/3_Rietuma.pdf?1633541307

Rietuma, Dita. Modernist Influences in Rolands Kalniņš’ Film “Four White Shirts” (Četri  balti krekli, 1967)

http://www.culturecrossroads.lv/pdf/324/en

Rietuma, Dita. Centenary of Latvia Through the Eyes of a Child

http://www.culturecrossroads.lv/pdf/265/en

Rietuma, Dita. Kino - audiovizuālās mākslas veids, viens no ietekmīgākajiem masu medijiem. https://enciklopedija.lv/skirklis/7901-kino

 

Papildu informācija

https://www.nkc.gov.lv/lv/darbinieks/dita-rietuma

 

Epasts saziņai

dita.rietuma@lka.edu.lv