Studiju Departaments

Egija Salaciete

Studējošo servisa speciāliste

67140174
studijas@lka.edu.lv
Ludzas iela 24, 31. kabinets


Jautājumi par:

  • ikdienas studiju procesu,
  • izziņām, ka studējat LKA (LV un ENG)
  • individuālajām eksaminācijas lapām
  • akadēmiskajām izziņām par apgūtajiem studiju kursiem (LV)
  • iesniegumiem par akadēmisko parādu kārtošanas termiņiem, studiju un studējošo kredītiem, stipendijām, studiju pārtraukumu, studiju atsākšanu, atskaitīšanu, studiju maksājumu grafika izmaiņām u.c.