Kultūras un mākslu institūts

Elīna Vikmane

Pētniece

2023.gadā Elīna Vikmane iegūst zinātnes doktora grādu (ph.d.), aizstāvot promocijas darbu “Kibermuzeoloģijas attīstība: Digitālo inovāciju difūzijas izpēte muzeju nozarē Latvijā”.
Promocijas pētījuma pieteikums ticis iesniegts pasaulē vadošās akadēmiskās biedrības Baltijas valstu studiju pētniecības jomā Association of Advancement of Baltic Studies (AABS) stipendiju konkursā un starptautiskas komisijas – Kaarel Piirimae (PhD, University of Cambridge), Dovile Budrute (PhD, Old Dominion Univeristy), Daunis Auers (PhD, University College London) – vērtējuma, uzvarējis, iegūstot Aina Birnitis stipendiju (“Aina Birnitis Dissertation-Completion Fellowship in the Humanities for Latvia 2023”, kas tiek piešķirta vienam pētniekam, kura disertācija attiecas uz Latviju vai latviešiem humanitārajā jomā un kuru aizstāvēt plānots Latvijā, ASV, Kanādā, Austrālijā, Lielbritānijā, Vācijā vai Zviedrijā. Iepriekš Elīna Vikmane, virzot savu promocijas darbu ieguvusi Inclusive Museum Network “Emerging Scholar Award 2021”.


Elīnas Vikmanes pētnieciskās intereses galvenokārt saistās ar kultūras un īpaši kultūras mantojuma līdzdalības problemātiku un digitālo inovāciju difūzijas izpēti. Kopš 2023. gada īsteno Latvijas Zinātnes padomes konkursa konkurencē 97% starptautisko vērtējumu ieguvušo FLPP “Ceļā uz līdzdalīgu iesaisti muzejos: Latvijas muzejpedagoģijas prakses izpēte (MEET)”, kā arī ar savu pētījumu piedalās VPP “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai”/CERS īstenošanā. Iepriekš piedalījusies VPP “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai/CARD” īstenošanā, FLPP pētījumā “Nacionālisma māksla: Sociālā solidaritāte un atstumtība mūsdienu Latvijā”, kā arī ieguvusi finansējumu LKA Kultūras un mākslu institūta iekšējo grantu konkursā pētījuma “Digitālo inovāciju daudzveidība un izplatība Latvijas muzejos” un “Digitāli inovatīva muzejs raksturojums” veikšanai.

 

Pētījumu projekti 2020.-2023.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks 

Finansētājs

Loma projektā

VPP

Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai / CERS

(Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001)

18.09.2023.- 17.09.2026.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Administrē: Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

FLPP

Ceļā uz līdzdalīgu iesaisti muzejos: Latvijas muzejpedagoģijas prakses izpēte / MEET 

(nr. lzp-2022/1-0379)

01.01.2023.–31.12.2025.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

Iekšējo pētījumu grants Digitālo inovāciju daudzveidība un izplatība Latvijas muzejos 05.2021.–05.2022 LKA KMI Galvenā izpildītāja

VPP

Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai/CARD

(VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003)

01.10.2020.-30.09.2022.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

FLPP

Nacionālisma māksla: Sociālā solidaritāte un atstumtība mūsdienu Latvijā

lzp-2020/2-0118

01.12.2020.– 31.12.2021.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Elīna Vikmane ir Network of European Museum Organisations (NEMO) Digitālās transformācijas darba grupas locekle, kā arī starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedre Starptautiskās muzeoloģijas komitejā (ICOFOM) un Starptautiskās audiovizuālās, jauno tehnoloģiju un sociālo mediju komitejā (AVICOM).

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5266-8529

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Vikmane, E. (2023) ‘From self-exploration to self-exploitation in digitally innovative museums, ICOFOM Study Series 51(1-2), pp. 138–152. https://doi.org/10.4000/iss.5189

Vikmane, E. and Klasons, G. (2023) ‘Diffusion of Digital Innovation in Museum Education: Pandemic Effects and Adopter Characteristics’, Baltic Journal of Modern Computing, 11, pp. 34–50. https://doi.org/10.22364/bjmc.2023.11.1.03.

Ozolina, L. and Vikmane, E. (2023) ‘The art of nationalism: Artists’ perspectives on the Latvian Centenary film programme’, Nations and Nationalism, 29(3), pp. 958–974. https://doi.org/10.1111/nana.12953

Vikmane, E. and Kristala, A. (2022) ‘Pandemic-Driven Digital Innovation in Latvian Museums: Diversity, Diffusion, and Role in Sustainable Development’, in R. Furferi, L. Governi, Y. Volpe, K. Seymour, A. Pelagotti, F. Gherardini (Eds.) The Future of Heritage Science and Technologies: ICT and Digital Heritage. Florence Heri-Tech 2022. Communications in Computer and Information Science, 1645, Springer, pp. 287–302. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-031-20302-2_22.

Vikmane, E. (2022) ‘Does the Desire for Digital Advancement Put Museum Staff at Exploitation Risk? In: Taboos in Museology: Difficult issues for museum theory, ICOFOM, pp. 121-126.

Vikmane, E. and Lake, A. (2021) ‘Critical Review of Sustainability Priorities in the Heritage Sector: Evidence from Latvia’s Most Visited Museums’, European Integration Studies, 1, pp. 95–110. https://doi.org/10.5755/j01.eis.1.15.28886.

 

Papildu informācija

Latvijas Kultūras akadēmija:

https://lka.edu.lv/lv/par-akademiju/docetaji/elina-vikmane/

Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonds:

www.lomcaf.org

Latvijas Muzeju biedrība:

https://muzeji.lv/lv/par-biedribu/valde

 

Epasts saziņai:

Elina.Vikmane [at] lka.edu.lv