Studējošo pašpārvalde

Elizabete Antāne

Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja

25400053
elizabete.tereze.antane [at] stud.lka.edu.lv


Priekšsēdētāja amata pienākumi

 • Vadīt, pārraudzīt un atbildēt par SP un Valdes darbu;
 • Sekot finanšu līdzekļu izlietojumam, sadarbojoties ar priekšsēdētāja vietnieku un finanšu un sadarbības virziena vadītāju ;
 • Vadīt SP Valdes sēdes un biedru, aktīvistu kopsapulces;
 • Nodrošināt SP oficiālā viedokļa paušanu visās LKA institūcijās, kā arī vietējā un starptautiskā mērogā;
 • Organizēt sadarbību ar LKA institūcijām, LSA un citām augstskolām un organizācijām;
 • Regulāri sniegt SP un valdes sēdēs informāciju par norisēm sēžu starplaikos, stratēģijas plāna izpildes gaitu un par darba uzdevumiem līdz nākamajai sēdei;
 • Nodrošināt LKA SP darbības efektivitāti un atbilstību stratēģiskajai attīstībai un izvērtēt LKA SP darbības rezultātus, nodrošinot nepārtrauktu pilnveidi;
 • Nodrošināt efektīvu komunikāciju ar LKA vadību un administrāciju;
 • Trīs darba dienas pirms Valdes sēdes izsūtīt valdes locekļiem darba kārtību un izskatāmos dokumentus;
 • Pārraudzīt LKA un LKA SP notiekošos akadēmiskos, kultūras, sociālos un citus, ar studentiem un to labsajūtu saistītus procesus;
 • Pārraudzīt virzienu vadītāju darba grupu norisi;
 • Rūpēties par komandas iekšējo sadarbību, labsajūtu un stratēģisko attīstību;
 • Savā darbībā ievērot LKA SP reglamentējošos dokumentus;
 • Celt LKA un LKA SP vārdu un godu gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī;
 • Rūpēties un nodrošināt LKA pārstāvniecību LSA;
 • Vadīt un pārraudzīt stratēģisko semināru organizēšanas procesu.