Attīstības departaments

Elza Stalidzēna

Ārvalstu Erasmus studentu koordinatore

25636066
elza.stalidzena@lka.edu.lv
Ludzas iela 24, 32. kabinets


.