Studiju Departaments

Evita Intaite

Studiju programmu padomes lietvede, prakses koordinatore

67140174
evita.intaite@lka.edu.lv
Ludzas iela 24, 31. kabinets

Pieņemšanas laiki:
P-Pk: 8:45 - 15:00


Jautājumi par:

  • studiju programmām
  • kredītpunktiem
  • reģistrāciju izvēles kursiem Akadēmijā un sadarbības augstskolās
  • imatrikulāciju vēlākajos studiju posmos
  • citā augstskolā vai iepriekšējos studiju posmos iegūto kredītpunktu pārcelšanu
  • individuālo studiju plānu
  • praksēm bakalaura un maģistra studiju programmās
  • profesionālās pieredzes atzīšanu