Kultūras un mākslu institūts

Gustavs Strenga

Vadošais pētnieks

Gustavs Strenga ir kultūras vēsturnieks un LKA Kultūras un mākslu institūta vadošais pētnieks. Viņš ir ieguvis bakalaura grādu vēsturē Latvijas Universitātē (2004), maģistra grādu viduslaiku studijās Centrāleiropas universitātē Budapeštā (2006), un aizstāvējis doktora disertāciju vēsturē Karalienes Mērijas universitātē Londonā (2014). Gustavs Strenga ir darbojies kā pēcdoktorantūras pētnieks Greifsvaldes (Vācija) un Tallinas (Igaunija) universitātēs, kā arī bijis pētnieks un kurators Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un doktorantūras pētnieks Freiburgas Universitātē (Vācija).


Viņš ir monogrāfijas Remembering the Dead: Collective commemoration and memory in late medieval Livonia (Brepols, 2023) autors, vairāku kolektīvo monogrāfiju sastādītājs, kā arī grāmatu sērijas On the Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom, and Moral Imagination in the Baltics līdzredaktors.

Gustava Strengas akadēmisko interešu lokā ir kultūras vēsture, etniskums viduslaikos, atmiņas un piemiņas pētniecība, dāvināšana kā vēsturisks fenomens, grāmatniecības vēsture, kā arī viduslaiku varoņu dzīve pēc viduslaikiem.

 

Pētījumu projekti (2020-2024)

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

Pēcdoktorantūras pētījums

 “Saints and Heroes from Christianization to Nationalism (Nord-West Russia, Baltic and Nordic Countries)”, DFG no.: HE 8476/2-1 Greifsvaldes Universitāte, Vēstures institūts

01.04.2021. - 31.03.2024

Vācijas Zinātnes padome

Pētnieks

Pēcdoktorantūras pētījums

"Economy of symbolic exchange. Gift-giving as a social, cultural and political practice in the late medieval Livonia" MOBJD231 Tallinas Universitāte, Humanitāro zinātņu skola

(1.03.2018− 29.02.2020)

Igaunijas Zinātnes padome

Galvenais izpildītājs

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Līdzredaktors grāmatu sērijai On the Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom, and Moral Imagination in the Baltics (Brill/Schöningh) https://brill.com/display/serial/BTWS  

Biedrs Baltijas vēsturnieku komisijā (Baltische Historische Kommission (BHK)) www.balt-hiko.de

Biedrs Baltijas studiju veicināšanas apvienībā (Association for the Advancement of Baltic Studies) https://aabs-balticstudies.org/

Biedrs Starptautiskajā vēstures komisijā Vācu ordeņa izpētei (Internationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens) https://www.deutscher-orden.at/site/geschichte/interkommission

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

-

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9175-4785

Scopus ID: 57202737760

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

3-5 gadu laikā, atlasīt max 5-7 publikācijas, ja iespējams pievienot saiti.

Gustavs Strenga (2023). Remembering the Dead: Collective commemoration and memory in late medieval Livonia, Turnhout: Brepols. Open Access: https://www.brepolsonline.net/doi/book/10.1484/M.MEMO-EB.5.121329

Gustavs Strenga (2024). ‘From Bishop-Killer to Latvian National Hero: Imanta’s Transformations from the Middle Ages to Nation-Building’, in Doing Memory: Medieval Saints and Heroes and Their Afterlives in the Baltic Sea Region (19th–20th Centuries), ed. by Cordelia Heß and Gustavs Strenga, forthcoming Berlin: De Gruyter, pp. 81–112. https://doi.org/10.1515/9783111351193-004

Gustavs Strenga and Andris Levāns (2023). ‘Gradual Formation and Dramatic Transformation. Mendicant and Cistercian Book Collections in Late Medieval and Post-Reformation Riga’, in The Baltic Battle of Books: Formation and Relocation of European Libraries in the Confessional Age (c.1500-c.1650) and Their Afterlife, ed. by Jonas Nordin, Gustavs Strenga, and Peter Sjökvist, Leiden: Brill https://doi.org/10.1163/9789004441217_004

Gustavs Strenga (2022). Gifts and Conflicts: Objects given during the Entry of Archbishop Silvester Stodewescher in the Riga Cathedral (1449). In: Gift-Giving and Materiality in Europe, 1300-1600, edited by Gustavs Strenga and Lars Kjær, London: Bloomsbury

Gustavs Strenga (2022). ‘Donations, Discipline and Commemoration. Creating Group Identity in the Transport Workers Guilds of Mid Fifteenth-Century Riga’, Journal of Medieval History, 48.1, 103–28 https://doi.org/10.1080/03044181.2021.2012502 

Gustavs Strenga (2021) Turning Transport Workers into Latvians? Ethnicity and Transport Workers’ Guilds in Riga Before and After the Reformation. In: Journal of Baltic Studies, 52:1, 61-83, DOI: 10.1080/01629778.2020.1863238

 

Papildu informācija

-

 

Epasts saziņai

gustavs.strenga [at] lka.edu.lv