Tālākizglītība

Ieva Zemīte

Tālākizglītības kursa vadītāja

Ievai Zemītei ir doktora grāds ekonomikas nozares vadībzinātnes apakšnozarē, ir Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās maģistra studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” direktore. Pētnieciskās intereses saistītas ar kultūras un radošās uzņēmējdarbības, radošo industriju un kultūras ekonomikas tematiem. Kopš 2018.gada biedre Starptautiskajā kultūras ekonomikas asociācijā Association for Cultural Economics International (ACEI).


Ievai Zemītei ir doktora grāds ekonomikas nozares vadībzinātnes apakšnozarē, ir Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās maģistra studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” direktore.  Pētnieciskās intereses saistītas ar kultūras un radošās uzņēmējdarbības, radošo industriju un kultūras ekonomikas tematiem. Kopš 2018.gada biedre Starptautiskajā kultūras ekonomikas asociācijā Association for Cultural Economics International (ACEI).