Kultūras un mākslu institūts

Ilona Kunda

LKA Kultūras un mākslu institūta vadītājas vietniece starptautiskās sadarbības jautājumos, vadošā pētniece

Ilona Kunda ieguvusi doktora grādu socioloģijā 2014. gadā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, izstrādājot promocijas darbu par inovācijām Latvijas universitātēs. Kopš 2017. gada ir vadošā pētniece LKA Kultūras un mākslu institūtā un piedalās gan Latvijas Zinātnes padomes atbalstītos fundamentālajos pētījumos, gan lietišķos pētījumos par dažādiem kultūras un radošās ekosistēmas darbības aspektiem.


Strādājot Latvijas Kultūras akadēmijā, Ilona kā pētniece piedalījusies vairākos lietišķajos pētījumos, tostarp LR Kultūras ministrijas pasūtītajā pētījumā "Par kultūrizglītības īstenošanas pēctecību profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās izglītības, augstākās izglītības programmas un sagatavoto speciālistu skaita atbilstību kultūras nozares un radošo industriju darba tirgus prasībām (pirmā un otrā kārta)", kā arī “Latvijas valsts simtgades programmas īstenošanas ietekmes izvērtējums par periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim”.

Radošo industriju izpētes jomā piedalījusies projektā “Pētījums par Liepājas pilsētas kultūras un radošo industriju sociāli-ekonomisko ietekmi”, kā arī kopīgi ar Ievu Zemīti un vairākiem studējošajiem īstenojusi LKA iekšējā grantu konkursa atbalstīto projektu “Radošā uzņēmējdarbība starp kultūru, mākslu un “īstu” uzņēmējdarbību”.

Pētnieciskās intereses: radošo industriju uzņēmējdarbības īpatnības, nodarbinātības īpatnības radošajās industrijās, pilsētas un radošās industrijas, ilgtspēja, zināšanu koprade, sociālās inovācijas un to leģitimēšana.

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

FLPP

Pārskatot radošo pilsētu konceptu: tīkli, starpnieki un attīstības virzieni / RePrint

(Nr. lzp-2021/1-0588)

03.01.2022. – 31.12.2024.

Latvijas Zinātnes padome

Vadošā pētniece

FLPP

Radošās industrijas mazajās pilsētās: potenciāls un devumi ilgtspējai / CRISP

(Nr. lzp-2020/2-0375)

01.12.2020. – 31.12.2021.

Latvijas Zinātnes padome

Vadošā pētniece

VPP

Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība

(VPP-IZM-DH-2020/1-0001)

05.10.2020.–04.10.2022.

Izglītības un zinātnes ministrija

Pētniece

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Ilona ir Latvijas Sociologu asociācijas biedre, http://sociologija.lv/biedri-2/lsa-biedri/

Piedalās lietišķajos pētījumos par kultūrizglītības, radošo industriju nodarbinātības, kultūras un radošās ekosistēmas jautājumiem. 2020. gadā bija starptautiskās konferences “Kultūras un mākslas izglītības ietekme: argumenti un pierādījumi” programkomitejas dalībniece.

Kopš 2020. gada Ilona ir Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskā žurnāla “Culture Crossroads” galvenās redaktores vietniece, http://www.culturecrossroads.lv/en/izdevuma-veidotaji

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Kunda, Ilona, Tjarve, Baiba, Eglite, Zanete. Creative industries in small cities: contributions to sustainability. Economic Science for Rural Development Conference Proceedings. 2021, No. 55, p. 151-160.

Kunda I., I. Zemīte, Laķe A. Cultural Entrepreneurship: Negotiating Paradoxes in New Cultural Product Development. The International Journal of Interdisciplinary Cultural Studies 2021, Volume 16 (1), pp. 15-28. doi:10.18848/2327-008X/CGP/v16i01/15-28, Indexed by Scopus

Grivins M., D. Keech, Kunda I., Tisenkopfs T. Bricolage for Self-Sufficiency: an Analysis of Alternative Food Initiatives Structure, Sociologia Ruralis, 2017, Volume 57, Issue 3, pages 340–356, doi: 10.1111/soru.1217, indexed by Scopus

Sumane S., I. Kunda, Knickel K., Strauss A., Tisenkopfs T., des Ios Rios I., Rivera M., Chebach T., Ashkenazy A. Local and Farmers’ Knowledge Matters! How Integrating Informal and Formal Knowledge Enhances Sustainable and Resilient Agriculture , Journal of Rural Studies, 2017 Volume 1, Issue 10, indexed by Scopus

Koopmans M., E. Mettepenningen, Kunda I., Keech D., Tisenkopfs T. Creating Spatial Synergies around Food in Cities , Urban Agriculture and Regional Food Systems, 2017 Vol. 2, Doi: 10.2134/urbanag2016.06.0003 – peer reviewed, open access

 

Papildu informācija

Docētāja profils LKA mājas lapā: https://lka.edu.lv/lv/par-akademiju/docetaji/

 

Epasts saziņai

ilona.kunda [at] lka.edu.lv