LKA padome

Inga Jēkabsone

LKA padomes locekle

Dr.sc.admin. Inga Jēkabsone ir Ministru kabineta virzīts Latvijas Kultūras akadēmijas padomes loceklis. I.Jēkabsone ir daudzpusīga ekspertīze augstākās izglītības un zinātnes nozarē, kas iegūta, strādājot vadošā amatā Izglītības un zinātnes ministrijā, kā arī par ārējo konsultanti vairākās Latvijas augstskolās jautājumos, kas skar plaša mēroga starptautisko projektu izstrādi un īstenošanu, kā arī jauno studiju programmu izstrādi un studiju virzienu akreditāciju.


Tāpat I.Jēkabsonei ir plaša pieredze un ekspertīze pētniecībā un pedagoģiskajā darbībā, kuru ieguvusi tādās augstskolās kā Latvijas Universitāte, RISEBA, Rīgas Juridiskā augstskola. I.Jēkabsone ir vairāku zinātnisko publikāciju autore, kuras ir indeksētas starptautiskajos zinātniskajos žurnālos, kā arī regulāri piedalās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, kurās aprobē savus pētījumu rezultātus.

Latvijas Kultūras akadēmijas padomes darbībā I.Jēkabsone specializējas starptautisko tīklu paplašināšanā, plaša mēroga pētniecības projektu izstrādē, studiju virziena akreditācijā, kā arī pieaugušo izglītības programmu attīstīšanā Latvijas Kultūras akadēmijā.

E-pasts inga.jekabsone@lka.edu.lv