Inga Krišāne

Mentore

Pasākumu režisore, teātra pedagoģe


Projekta Skola2030 vecākā eksperte un mācību jomas “Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā” vadītāja.