Kultūras un mākslu institūts

Inga Pērkone-Redoviča

Vadošā pētniece

Inga Pērkone-Redoviča ir ieguvusi Mākslas zinātņu doktora grādu Latvijas Kultūras akadēmijā (2007), izstrādājot pētījumu “Kino Latvijas kultūras kontekstā. 1920 – 1940“. Šobrīd ir profesore un vadošā pētniece Latvijas Kultūras akadēmijā, zinātnisko monogrāfiju “Afekti un atmiņas. Par sajūtām un Latvijas kino” (2023), “Ekrāna skatuve. Par aktiermākslu Latvijas kino” (2020), “Latvijas pirmās filmas” (2016), “Tu, lielā vakara saule! Esejas par modernismu Latvijas filmās” (2013), “Es varu tikai mīlēt... Sievietes tēls Latvijas filmās” (2008), “Kino Latvijā: 1920–1940” (2008) autore; kolektīvo monogrāfiju “Latvijas kinomāksla. Jaunie laiki. 1990–2020”, “Inscenējumu realitāte: Latvijas aktierkino vēsture” (2011), kā arī vairāku zinātnisku rakstu krājumu sastādītāja un līdzautore. Publicējas ar vārdu Inga Pērkone.


Ingas Pērkones pētnieciskās intereses: Latvijas un pasaules kino vēsture un teorija, afektu teorijas, dzimtes studijas, modernisms. 2023. gadā saņēmusi VKKF Jaunrades veicināšanas stipendiju tēmas izpētei par vēstures reprezentāciju Latvijas kinomākslā (projekts Kino. Latvijas vēsture 2.0 ).

 

Pētījumu projekti 2020.-2023.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

VPP

Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai /CERS

(Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001)

 

18.09.2023.- 17.09.2026.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Administrē: Latvijas Zinātnes padome

Galvenā izpildītāja

VPP

Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai/CARD

(nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003)

 

 1.10.2020. –30.09.2022.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Administrē: Latvijas Zinātnes padome

Galvenā izpildītāja

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

NECS (European Network for Cinema and Media Studies) biedre

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

Bijusi Latvijas Zinātnes padomes eksperte mākslas zinātnē (Teātra un kino vēsture un teorija; Radošās industrijas) no 2011.–2021. gadam.

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

[monogrāfija] Pērkone, Inga. Afekti un atmiņas. Par sajūtām un Latvijas kino. Rīga: Neputns, 2023, 126 lpp., ISBN 978-9934-601-61-3.  Publicēts ar Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta Zinātnes padomes 2022. 19. 12. sēdes lēmumu, zinātniskie recenzenti Dr. phil. Elīna Reitere, Dr. philol. Kārlis Vērdiņš.

[monogrāfija] Latvijas kinomāksla. Jaunie laiki. 1990–2020, zin. red. Pērkone, I., Rietuma, D., Rīga: LKA, Dienas Grāmata, 2021, ISBN 978-9934-595-51-6, 432 lpp.; publicēts ar Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātnes padomes 2021. gada 18. oktobra lēmumu, Valsts pētījumu programmas projekta Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003 “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” (CARD) ietvaros

[elektronisks rakstu krājums] Editor-in-chief Dr.art. Inga Pērkone-Redoviča, Culture Crossroads, vol. 18  (2021), Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2021, ISSN 2500-9974, http://www.culturecrossroads.lv/pdf/299/en

Pērkone, Inga. Ekrāna skatuve: par aktiermākslu Latvijas kino. Rīga: Neputns, 2020, ISBN 978-9934-565-88-5

Перконе, Инга. Латвия и латыши в мировом киноискусстве. Латвия и латыши : академическое собраниe статей. Том I,  Рига: Латвийская академия наук, 2019, c. 694 – 727, ISBN 978-9934-8742-4-6, elektronisks izdevums, pieejams: https://dom.lndb.lv/data/obj/771533.html

Pērkone, Inga. War and Women in Jānis Streičs` Films. Baltic Screen Media Review, Volume 6, Issue 1. First online: 07 Mar 2019, https://content.sciendo.com/view/journals/bsmr/6/1/article-p56.xml

 

Papildu informācija

 

Epasts saziņai

inga.perkone-redovica [at] lka.edu.lv