LKA padome

Juris Goldmanis

LKA padomes loceklis

LKA docents, vēsturnieks. LKA dekāns (1995–2007), pēc tam Studiju departamenta vadītāja vietnieks darbā ar studējošajiem. Vairākkārt ievēlēts par LKA Senāta priekšsēdētāju un citu Akadēmijas koleģiālo lēmējinstitūciju vadībā.


Būdams Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta par labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās eksperts, sekmējis akadēmiskā godīguma moduļa izstrādi un aprobāciju akadēmijā.

Kā LKA Senāta izvirzīts Padomes loceklis rūpēsies par akadēmijas kā mākslu un kultūras universitātes pārvaldības pilnveidošanu, akadēmiskās brīvības ievērošanu un sadarbību ar citām akadēmijas lēmējinstitūcijām. 

E-pasts goldmanis@lka.edu.lv