Kultūras un mākslu institūts

Laura Brutāne

Zinātniskā asistente

Laura Brutāne ir Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura programmas “Kultūras socioloģija un menedžments” absolvente (2021. g). Šobrīd paralēli “Socioloģijas” maģistratūras programmas studijām Latvijas Universitātē, Laura aktīvi iesaistās LKA Kultūras un mākslu institūta akadēmisko un lietišķo pētījumu izstrādē, kuri ietver gan Latvijā kultūrsociālo tendenču (solidaritātes, atstumtības, digitalizācijas), gan kultūrpolitikas un kultūras nozares (patēriņa, piedāvājuma) pētniecības jautājumus.


Lauras intereses aptver mūsdienās aktuālu fenomenu pētniecību kultūrsocioloģiskā skatījumā, piemēram, savu bakalaura darbu Laura izstrādāja par tēmu “Veģetatīvā distonija kā sociokulturāls fenomens: Mūsdienu Latvijas jauniešu pieredzes”. Pētnieciskās intereses ir saistītas arī ar kultūrpolitikas un kultūras nozares tendencēm Latvijā, pēdējā gada laikā piedaloties tādu nozīmīgu lietišķo pētījumu izstrādē, kā “Kuldīgas novada kultūras attīstības programma 2021.–2028. gadam” (pasūtītājs Kuldīgas novada pašvaldība), “Muzeju tendences un perspektīvas: fokuss uz Lietuvu un Latviju” (pasūtītājs Starptautiskā Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja) un pētījumā “Latvijas Nacionālā vēstures muzeja atpazīstamība un publiskais tēls dažādās auditorijās” (pasūtītājs Latvijas Nacionālais vēstures muzejs).

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

FLPP

Nacionālisma māksla: Sociālā solidaritāte un atstumtība mūsdienu Latvijā

(Nr. lzp-2020/2-0118)

01.12.2020.– 31.12.2021.

Latvijas Zinātnes padome

Zinātniskā asistente

FLPP

Digitālajās platformās nodarbināto autonomijas izpratnes un prakse / GigWork

(Nr. lzp-2021/1-0521).

03.01.2022. – 31.12.2024.

Latvijas Zinātnes padome

Zinātniskā asistente

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Laķe, Anda, Brutāne, Laura, Petkeviča, Ketrisa. Collective and Individual Factors in the Development of Creative Ideas in Art: The Perspective of Film Directors. Filosofija. Sociologija, 2021,Vol. 32., No. 4, pp. 407.–416.

Brutāne, Laura, Petkeviča, Ketrisa. Artistic freedom, censorship, and self-censorship, Culture Crossroads, 2022, Vol.21. (Iesniegts publicēšanai)

Brutāne, Laura, Petkeviča, Ketrisa. Radošo procesu attīstība kino nozarē LV100 ietvaros, Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi 2022, 2022. (Iesniegts publicēšanai)

 

Papildu informācija

 

Epasts saziņai

laura.brutane@lka.edu.lv