Kultūras un mākslu institūts

Laura Brutāne

Zinātniskā asistente

Laura Brutāne ir Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura programmas “Kultūras socioloģija un menedžments” absolvente (2021.g.) un Latvijas Universitātes “Socioloģijas” maģistratūras programmas absolvente (2023.g.). Laura aktīvi iesaistās Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta akadēmisko un lietišķo pētījumu izstrādē, kuri ietver gan Latvijā kultūrsociālo tendenču (solidaritātes, atstumtības, digitalizācijas, kultūras līdzdalības, jaunatnes), gan kultūrpolitikas, kultūras nozares (patēriņa, piedāvājuma) pētniecības jautājumus.


Lauras intereses aptver kultūras līdzdalības, sociālās iekļaušanās u.c.  mūsdienās aktuālu fenomenu pētniecību kultūrsocioloģiskā skatījumā, piemēram, savu bakalaura darbu Laura izstrādāja par tēmu “Veģetatīvā distonija kā sociokulturāls fenomens: Mūsdienu Latvijas jauniešu pieredzes”, savukārt maģistra darbu par tēmu "Kultūras līdzdalība un sociālā iekļaušanās: fonda "Nāc līdzās" gadījums".   

 

Pētījumu projekti 2020.-2023.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

Starptautiskās sadarbības pētniecības projekts ES programmā “Apvārsnis”                                   

IN SITU: Vietas unikalitātē balstītas kultūras un radošo industriju inovācijas mazapdzīvotās teritorijās

(Nr. 101061747)

01.07.2022.- 30.06.2026.

Eiropas Komisija

Izpildītāja

FLPP

Ceļā uz līdzdalīgu iesaisti muzejos: Latvijas muzejpedagoģijas prakses izpēte / MEET 

(nr. lzp-2022/1-0379)

01.01.2023.–31.12.2025.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

FLPP

Digitālajās platformās nodarbināto autonomijas izpratnes un prakse / GigWork

(Nr. lzp-2021/1-0521).

03.01.2022. – 31.12.2024.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja (studējošā)

FLPP

Nacionālisma māksla: Sociālā solidaritāte un atstumtība mūsdienu Latvijā

(Nr. lzp-2020/2-0118)

01.12.2020.– 31.12.2021.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja (studējošā)

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

-

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

-

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

Scopus Author ID: 57422057900

OCID: 0009-0000-1996-8191

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Brutāne, Laura, Petkeviča, Ketrisa. Artistic Freedom, Censorship And Self-Censorship In The Film Industry Of Latvia. Culture Crossroads, Vol. 21, 2022, pp. 21-32. Available: https://culturecrossroads.lv/index.php/cc/article/view/268

Laķe, Anda, Brutāne, Laura, Petkeviča, Ketrisa. Collective and Individual Factors in the Development of Creative Ideas in Art: The Perspective of Film Directors. Filosofija. Sociologija, 2021,Vol. 32., No. 4, p. 407–416 Pieejams: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v32i4.4624

Brutāne, Laura, Petkeviča, Ketrisa. Radošo procesu attīstība kino nozarē LV100 ietvaros, Krustupunkti: kultūras un mākslas pētījumi, 2021.

 

Papildu informācija

-

 

Epasts saziņai

laura.brutane [at] lka.edu.lv