Studējošo pašpārvalde

Leandra Spriesle

Studējošo pašpārvaldes ārlietu virziena vadītāja

28829239
leandra.spriesle [at] stud.lka.edu.lv


Ārlietu virziena vadītāja amata pienākumi

  • Informēt SP biedrus par citu AII SP piedāvājumiem, pasākumiem, konkursiem u.t.t.
  • Veikt pieredzes apmaiņas vizītes un veicināt kopīgu pasākumu organizēšanu, kā arī organizēt saliedējošos pasākumus ar citu AII SP;
  • Sadarbojoties ar LKA Erasmus+ koordinatoriem veicināt ārvalstu studentu integrāciju Latvijas un LKA vidē;
  • Sadarbībā ar LKA Starptautiskās sadarbības speciālistu/ārvalstu Erasmus studentu koordinatoru risināt dažādas ārvalstu studentu problēmas, izzināt vajadzības u.tml., lai padarītu studijas un apmaiņas pieredzi pilnvērtīgākas;
  • Sadarbojoties ar komunikāciju virzienu, nodrošināt pieejamību SP sociālajos tīklos, LKA mājaslapā un citur publicētajos materiālos, tos iztulkojot angļu valodā;
  • Tulkot preses relīzes un e-pastus angļu valodā, lai tos izsūtītu ārzemju studentiem;
  • Iesaistīties LSA lēmējinstitūcijās un darba grupās;
  • Sekot citu AII SP notikumiem (t.i. pasākumiem, izmaiņām normatīvos un pieņemtajiem lēmumiem), lai par tiem informētu SP biedrus un aktīvistus un, ņemot citu piemēru, attīstītu SP iekšējo vidi;
  • Vadīt Ārlietu virziena darba grupu.