Kultūras un mākslu institūts

Liene Ozoliņa

Vadošā pētniece

Liene Ozoliņa ir ieguvusi socioloģijas doktora grādu Londonas Ekonomikas un politikas zinātnes skolā (The London School of Economics and Political Science) (2015. g.). Doktora disertācijā Liene analizēja neoliberālas politiskās subjektivitātes veidošanos Latvijā. Kopš 2021. gada Liene strādā pie pēcdoktorantūras pētījuma par mākslu kā aktīvisma formu mūsdienu Latvijas sabiedrībā.


Lienes pētnieciskās intereses ir saistītas ar neoliberalizācijas procesiem postsociālisma sabiedrībās, postsociālisma politiku un kultūru, mākslas un politikas attiecībām mūsdienu Latvijā, kā arī ar etnogrāfiskajām metodēm sociālajās zinātnēs. Lienes doktora disertāciju grāmatas formātā ar nosaukumu “Politics of Waiting: Workfare, post-Soviet austerity and the ethics of freedom” 2019. gadā publicēja Mančestras Universitātes apgāds. Viņas raksti publicēti tādos starptautiskos zinātniskos izdevumos kā British Journal of Sociology, Slavic Review, Journal of Baltic Studies un East European Politics and Societies.

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

Pēcdoktorantūras pētījums

Kultūra un māksla kā sociālās noturības avots sabiedrības krīzēs

(Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/605)

01.01.2021.– 30.06.2023.

Latvijas Zinātnes padome

Vadītāja

FLPP

Digitālajās platformās nodarbināto autonomijas izpratnes un prakse / GigWork

(lzp-2021/1-0521)

01.01.2022.–31.12.2024.

Latvijas Zinātnes padome

Pētniece

VPP

Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai/CARD

(VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003)

01.10.2020.–30.09.2022.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Administrē: Latvijas Zinātnes padome

Pētniece

FLPP

Nacionālisma māksla: Sociālā solidaritāte un atstumtība mūsdienu Latvijā

(lzp-2020/2-0118)

01.12.2020.– 31.12.2021.

Latvijas Zinātnes padome

Vadītāja

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Liene pašlaik darbojas arī starptautiskā pētnieciskā projektā “Communist Hauntings”, ko vada Bērkbekas koledža Londonā (Birkbeck College, University of London), un ir Eiropas Sociologu Asociācijas un Latvijas Sociologu Asociācijas biedre.

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

Latvijas Zinātnes padomes eksperte Sociālo zinātņu nozarē (Socioloģija un sociālais darbs). Eksperta tiesības līdz 31.03.2024.

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2541-8169

Scopus Author ID: 57191222953, 36553022100

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Ozoliņa, Liene. Democracy, Knowledge Economy, and Global Excellence: Mapping the Controlling Narratives of the Latvian Research Reforms, 1990-2020. Building Research Capacity at Universities: Insights from Post-Soviet Countries. Londona: Palgrave Macmillan, in press.

Ozoliņa, Liene. Sight and Touch between East and West: Ethics, ethnography and social theory, Anthropological Journal of European Cultures. 2020, 29(2): 102.-107.lpp.

Ozoliņa, Liene. Politics of Waiting: Workfare, post-Soviet austerity, and ethics of freedom. Mančestra: Mančestras Universitātes apgāds, 2019. 150 lpp.

Ozoliņa, Liene. Embracing Austerity? An ethnographic perspective on the Latvian public’s acceptance of austerity politics, Journal of Baltic Studies. 2019, 50(4): 515.-531.lpp. (Viļa Vītola balva par labāko rakstu “Journal of Baltic Studies” žurnālā 2019.gadā.)

Ozoliņa, Liene. Would You Flee, or Would You Fight? Tracing the Tensions by the Latvian-Russian Border, Slavic Review. 2019, 78(2): 348.-356.lpp.

 

Papildu informācija

https://lka.edu.lv/lv/par-akademiju/docetaji/liene-ozolina/

 

Epasts saziņai

liene.ozolina@lka.edu.lv