Tālākizglītība

Liene Ozoliņa

Tālākizglītības kursa vadītāja

Asociētā profesore un vadošā pētniece Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrā. Ieguvusi maģistra grādus sociālajā teorijā un pētnieciskajās metodēs Amsterdamas Universitātē un doktora grādu socioloģijā Londonas Ekonomikas un Politisko Zinātņu Skolā. Pētnieciskās intereses saistītas ar politikas un ētikas attiecībām neoliberālās sabiedrībās, postsociālisma politiku un kultūru.


.