Zinātniskās pētniecības centrs

Līga Ulberte

Pētniece

Līga Ulberte ir teātra zinātniece un kritiķe, kopš 2015. gada Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras teorijas un vēstures katedras asociētā profesore un Kultūras un mākslu institūta pētniece. 2007. gadā ieguvusi mākslas zinātņu doktora grādu teātra un kino vēsturē un teorijā par promocijas darbu “Episkā teātra pieredze pēckara Eiropā un Latvijā: galvenās tendences”. No 1997. līdz 2021. gadam docējusi teātra un literatūras vēstures un teorijas kursus visu līmeņu Baltu filoloģijas studiju programmās Latvijas Universitātē.


Līga Ulberte regulāri darbojas aktuālajā teātra kritikā, bijusi vairākkārtēja Latvijas profesionālo teātru jauniestudējumu skates “Spēlmaņu nakts” žūrijas komisijas priekšsēdētāja, Valsts Kultūrkapitāla fonda teātra nozares eksperte, Latvijas Teātra darbinieku savienības valdes locekle. Kopā ar domubiedriem izveidojusi teātra aktuālo procesu vietni kroders.lv un bijusi tā pirmā galvenā redaktore. Zinātniskās intereses saistītas ar Latvijas un Eiropas teātra vēstures un laikmetīgo procesu pētniecību. Kolektīvo monogrāfiju “Latvijas jaunā režija” (2015.), “100 izcili Latvijas aktieri” (2018.), “Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij” (2018.), “Contemporary Latvian Theatre” (2020.), “Latvijas kultūras vēsture” (2021.) u.c. līdzautore.

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

VPP

Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai/CARD

(VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003)

1.10.2020.–30.09.2022.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Administrē: Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja, Skatuves mākslas apakšprojekta vadītāja

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Starptautiskās teātra kritiķu asociācijas (International Association of Theatre Critics: AICT-IATC, https://aict-iatc.org/en/) biedre

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0165-5733

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Ulberte, Līga. The Unknown History: Bernhard Reich’s Manuskript About Valmiera Theatre. Culture Crossroads. 2021. Vol.19. P. 68.-77.

Radzobe, Silvija, Radzobe, Zane, Siliņš, Jānis, Ulberte, Līga. Teātris. Latvijas kultūras vēsture. Rīga: Jumava, 2021. 404.-485. lpp.

Ulberte, Līga. Methods of Text Production in Latvian Contemporary Theatre.  Contemporary Latvian Theatre. Rīga: Zinātne, 2020. P. 62.-73.

Ulberte, Līga. Annas Lācis un Bernharda Reiha korespondence: meklējumi un atradumi. Vēsture: avoti un cilvēki XXIII. History: Sources and People. Daugavpils universitāte, 2020. 289. -294. lpp.

Ulberte, Līga. Anna Lācis and Bernhard Reich: Life and Love in the Theatre. Canadian Review of Comparative Literature / Revue Canadienne de Littérature Comparée. 2018. Vol. 45.1. P.51.-68

Briedis, Raimonds, Gailīte, Zane, Goldmanis, Juris, Grigoroviča, Zane, Grudule, Māra, Ulberte, Līga. Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij. Rīga: Neputns, 2018. 1040 lpp.

 

Papildu informācija

https://lka.edu.lv/lv/par-akademiju/docetaji/liga-ulberte/

 

Epasts saziņai

liga.ulberte@lka.edu.lv