Zinātniskās pētniecības centrs

Lote Katrīna Cērpa

Zinātniskā asistente

Šobrīd Lote Katrīna Cērpa vēl ir Latvijas Kultūras akadēmijas studenta statusā, mācoties bakalaura līmeņa apakšprogrammā “Kultūras socioloģija un menedžments”. Līdz šim gūta pieredze vairākos LKA Kultūras un mākslu institūta veiktajos pētījumos, kas arī veicinājis interesi par kultūras pētniecību un socioloģiju.


Lotei, esot diezgan jaunam pētniekam, pētnieciskās intereses vēl nav kārtīgi un stabili nodefinējušās. Šobrīd notiek mēģinājumi aptvert visu, ko sniedz studijas, piemēram, dažādas socioloģijas teorijas, kā arī paralēli tam notiek likumsakarību meklēšana ikdienā starp apkārt notiekošo un dažādajām teorijām. Ja tomēr jāmēģina nosaukt pētnieciskās intereses, tad starp tām noteikti ir dzimtes lomas un kultūras mantojums.

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

FLPP

Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018.-2021.gadā: kultūrvēsturiskā nozīmība

(Nr.lzp-2020/2-0078)

01.12.2020.– 31.12.2021.

Latvijas Zinātnes padome

Viesizpildītāja

FLPP

Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi

(nr. lzp-2018/2-0280)

12.2018.–12.2020. (12.2021.)

Latvijas Zinātnes padome

Viesizpildītāja

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Lote Katrīna moderē Latvijas Kultūras akadēmijas raidieraksta sadaļu “Zini vai pēti!”, kur pievēršas jautājumiem, kas tiek risināti Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” ievaros, uz sarunām aicinot projektā iesaistītos pētniekus. (Links uz LKA raidierakstu: https://open.spotify.com/show/35IoKXiDQJXFWhT603Y2Zw?si=057f0b142481448a)

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

 

Papildu informācija

 

Epasts saziņai

lotekatrinac@gmail.com