Kultūras un mākslu institūts

Luīze Frančeska Dakša

Zinātniskā asistente

LKA lektore (Mg.art.) Luīze Dakša ir Latvijas Kultūras akadēmijas Starpkultūru sakaru un svešvalodu katedras specializācijas “Latvija-Itālija” vadītāja un LKA e-studiju vides speciāliste. Zinātniskās un pētnieciskās intereses ir saistītas digitālajām humanitārajām zinātnēm un daiļliteratūras digitālo analīzi, ieskaitot tekstizraci, sentimenta analīzi un datu vizualizācijas tehnikām. LKA Kultūras un mākslu institūtā galvenie darba uzdevumi saistīti atvērtās zinātnes stratēģijas vadlīniju īstenošanu un jaunu digitālu risinājumu ieviešanu Latvijas Kultūras akadēmijā.


Pētījumu projekti 2020.-2022.

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

 

Papildu informācija

https://lka.edu.lv/lv/par-akademiju/docetaji/luize-franceska-daksa/

 

Epasts saziņai

luize.daksa@lka.edu.lv