Kultūras un mākslu institūts

Maija Spuriņa

Pētniece

Maija Spuriņa ir ieguvusi sociālo zinātņu doktora grādu New School for Social Research Ņujorkā (ASV), izstrādājot disertāciju par sociālās atmiņas dinamiku un naratīviem Latvijas sabiedrībā. No 2018. gada septembra līdz decembrim ar Jura Padega pēcdoktorantūras stipendiju strādāja kā pētniece Jēlas universitātes MacMillan centra Baltijas studiju programmā. No 2019. gada līdz 2021. gadam ar ERAF fonda atbalstu pēcdoktorantiem Latvijas Kultūras akadēmijas paspārnē pētīja kultūras atmiņas digitalizāciju, īpaši pievēršoties Latvijas, Somijas un Igaunijas digitalizēto muzeju kolekciju datubāzēm. Kopš 2022. gada ir projekta vadītāja un galvenā pētniece Latvijas zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā par digitālajās platformās nodarbināto autonomijas izpratni un praksi.


Maijas pētnieciskās intereses ietver digititalizāciju un digitālo tehnoloģiju sociālkulturālo ietekmi, politisko un kultūras atmiņu, nacionālismu. Īpaši interesē pētījumos apvienot interpretatīvās pētījumu metodes – naratīvu, diskursa, reprezentāciju analīzi – ar pēdējos gados apgūtajām Python programmēšanas iemaņām un digitālo humanitāro zinātņu metodēm un instrumentiem.

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

FLPP

Digitālajās platformās nodarbināto autonomijas izpratnes un prakse / GigWork

(Nr. lzp-2021/1-052)

 01.01.2022.–31.12.2024.

Latvijas Zinātnes padome

Projekta vadītāja un galvenā izpildītāja

Pēcdoktorantūras pētījums

Sociālās atmiņas digitalizācija: Digitalizācijas prakses nacionālajos muzejos un to ietekme uz muzeju nacionalizāciju un transnacionalizāciju (Nr.1.1.1.2/VIAA/2/1 8/252)

01.01.2019.– 31.12.2021.

ERAF/VIAA

Projekta vadītāja un galvenā izpildītāja

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Maija ir Eiropas Sociologu asociācijas un Atmiņu studiju asociācijas aktīva biedre un starptautiskā pētnieku sadarbības tīkla COST akcijas Slow Memory vadības grupas biedre. Divus gadus pēc kārtas (2020. gadā un 2021. gadā) – autore ASV domnīcas Freedom House izdotajam ikgadējam ziņojumam Nations in Transit par Latviju.

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības:

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6978-1322

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Spuriņa, Maija. Shape of Storage Memory: A Digital Analysis of the Museum Storages of Northeast Europe, Memory Studies Journal (iesniegts publicēšanai).

Spuriņa, Maija. A Semantic Gap between Human and Machine in Databases of Digitised Museum Collections, Media, Culture & Society (iesniegts publicēšanai).

Spuriņa, Maija. Herberts Cukurs and Narratives of the Holocaust in Latvia. In: Paul Srodecki (red) War and Remembrance: World War II and the Holocaust. Brill/Schöningh, (pieņemts publicēšanai).

Nations in Transit: Latvia 2021, Freedom House (New York), 2022.

Nations in Transit: Latvia 2020, Freedom House (New York), 2021.

Cracks in a National Narrative of the Past: Three case studies of collective memory in post-Soviet Latvia. PhD Thesis. ProQuest, 2017.

 (red) Dziesmu laivā sasēduši: Ņujorkas latviešu koris. Riga: Vesta-LK, 2012.

 

Papildu informācija

https://lka.academia.edu/MaijaSpurina

https://www.researchgate.net/profile/Maija-Spurina

 

Epasts saziņai:

maija.spurina@lka.edu.lv

maija.spurina@gmail.com