Kultūras un mākslu institūts

Sabīne Ozola

Zinātniskā asistente

Sabīne Ozola šobrīd iegūst izglītību humanitāro zinātņu bakalauru mākslās Latvijas Kultūras akadēmijā, īpašu interesi studiju procesā vēršot uz kultūras socioloģijas procesu analīzi. Kopš 2022. gada Sabīne Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūtā darbojas kā zinātniskā asistente.


Sabīnes pētnieciskās intereses līdz šim saistās ar nodarbinātības pārmaiņām neoliberālisma apstākļos, skatot tās ciešā saistībā ar atsvešinātības, prekaritātes un nestabilitātes konceptiem. Studiju ietvara pētnieciskajā darbībā Sabīne apskatījusi un raksturojusi ēdiena piegādes kurjeru un nevalstisko teātru aktieru nodarbinātību.

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

FLPP

Digitālajās platformās nodarbināto autonomijas izpratnes un prakse / GigWork

Nr. lzp-2021/1-0521)

03.01.2022.– 31.12.2024.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Latvijas valsts simtgades programmas īstenošanas ietekmes izvērtējums par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 1. decembrim. Pētījuma darba grupas locekle. 10.05.2021.–06.12.2021. (Pasūtītājs: LR Kultūras ministrija). Pieejams: https://www.km.gov.lv/lv/media/21713/download

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

 

Papildu informācija

 

Epasts saziņai

sabineozola13@gmail.com