Kultūras un mākslu institūts

Sabīne Ozola

Zinātniskā asistente

Sabīne Ozola 2023. gadā ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu mākslās Latvijas Kultūras akadēmijā, īpašu interesi studiju procesā vēršot uz kultūras socioloģijas procesu analīzi. Šobrīd Sabīne turpina socioloģijas maģistra studijas Latvijas Universitātē. Kopš 2022. gada sākuma Sabīne Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūtā darbojas kā zinātniskā asistente, piedaloties lietišķo un akadēmisko pētījumu izstrādē, kas saistīti ar kultūras daudzveidību, jauniešu līdzdalību un kultūrizglītību.


Sabīnes pētnieciskās intereses saistās ar nodarbinātības pārmaiņām neoliberālisma apstākļos, skatot tās ciešā saistībā ar atsvešinātības, prekaritātes, nestabilitātes un digitalizācijas (platformu nodarbinātības) jautājumiem. Bakalaura studiju ietvara pētnieciskajā darbībā Sabīne apskatījusi un raksturojusi ēdiena piegādes kurjeru, nevalstisko teātru aktieru, kā arī digitālās platformās strādājošo vizuālo mākslinieku nodarbinātību. 

 

Pētījumu projekti 2020.-2023.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

VPP

Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai / CERS

(Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001)

18.09.2023.- 17.09.2026.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Administrē: Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja (studējošā)

FLPP

Digitālajās platformās nodarbināto autonomijas izpratnes un prakse / GigWork

(Nr. lzp-2021/1-0521)

03.01.2022. – 31.12.2024.

Latvijas Zinātnes padome

Zinātniskā asistente, studējošo pārstāve

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Pētījums “Zinātnes patēriņa un līdzdalības izpēte”. Pētījuma darba grupas locekle. 2022. Pasūtītājs: LR Kultūras ministrija. Pieejams: https://www.izm.gov.lv/lv/latvijas-iedzivotaju-zinatnes-satura-paterins-un-lidzdaliba-2022

Latvijas valsts simtgades programmas īstenošanas ietekmes izvērtējums par periodu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 1.decembrim. Pētījuma darba grupas locekle. 2021. Pasūtītājs: LR Kultūras ministrija. Pieejams: https://www.km.gov.lv/lv/media/21713/download

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

 

Papildu informācija

 

Epasts saziņai

sabine.ozola [at] lka.edu.lv