Studiju Departaments

Sanda Paukšte

Studiju programmu padomes lietvede, prakses koordinatore

67140174
sanda.paukste [at] lka.edu.lv
Ludzas iela 24, 31. kabinets
Pieņemšanas laiki: P-Pk: 8:45 - 15:00


Jautājumi par:

  • studiju programmām
  • kredītpunktiem
  • reģistrāciju izvēles kursiem Akadēmijā un sadarbības augstskolās
  • imatrikulāciju vēlākajos studiju posmos
  • citā augstskolā vai iepriekšējos studiju posmos iegūto kredītpunktu pārcelšanu
  • individuālo studiju plānu
  • praksēm bakalaura un maģistra studiju programmās
  • profesionālās pieredzes atzīšanu