Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra

Sanda Paukšte

Katedras vadītājas asistente

26269603
sanda.paukste@lka.edu.lv
Ludzas iela 24, 11. kabinets


.