Kultūras un mākslu institūts

Una Arbidāne

Zinātniskā asistente

Una Arbidāne ir ieguvusi maģistra grādu Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās Universitātes kopīgi veidotajā maģistra līmeņa studiju programmā “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” izstrādājot maģistra darbu par radošo starpnieku identificēšanas un atbalstīšanas iespējām radošajās industrijās. Iepriekš iegūts bakalaura grāds Latvijas Kultūras akadēmijā, studējot apakšprogrammā “Kultūras socioloģija un menedžments”, izstrādājot pētījumu par kultūras līderību. Unas pētnieciskās intereses: līderība kultūrā un radošās industrijas (radošie starpnieki un radošas pilsētas koncepts)


Pētījumu projekti 2020.-2023.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks [datums, mēnesis, gads]

Finansētājs

Loma projektā

VPP

Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai / CERS

(Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001)

18.09.2023.- 17.09.2026.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Administrē: Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

FLPP

Pārskatot radošo pilsētu konceptu: tīkli, starpnieki un attīstības virzieni / RePrint

(Nr. lzp-2021/1-0588)

03.01.2022. – 31.12.2024.

Latvijas Zinātņu padome

Zinātniskā asistente

FLPP

Radošās industrijas mazajās pilsētās: potenciāls un devumi ilgtspējai / CRISP

(Nr. lzp-2020/2-0375)

01.12.2020. – 31.12.2021.

Latvijas Zinātņu padome

Zinātniskā asistente

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

 

Papildu informācija

 

Epasts saziņai

una.arbidane [at] lka.edu.lv