Tālākizglītība

Una Arbidāne

Tālākizglītības projektu vadītājas asistente

Tālr.: 26401649
E-pasts: una.arbidane@lka.edu.lv


.