Kultūras un mākslu institūts

Una Arbidāne

Zinātniskā asistente

Una Arbidāne ir ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Kultūras akadēmijā, studējot apakšprogrammā “Kultūras socioloģija un menedžments” un izstrādājot pētījumu par kultūras līderību. Šobrīd Una turpina studijas Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās Universitātes kopīgi veidotajā maģistra līmeņa studiju programmā “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments”. Unas pētnieciskās intereses: kultūras līderība un radošās industrijas (radošie starpnieki un radošas pilsētas koncepts)


Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks 

Finansētājs

Loma projektā

FLPP

Pārskatot radošo pilsētu konceptu: tīkli, starpnieki un attīstības virzieni / RePrint

(Nr. lzp-2021/1-0588)

03.01.2022.– 31.12.2024.

Latvijas Zinātņu padome

Zinātniskā asistente

FLPP

Radošās industrijas mazajās pilsētās: potenciāls un devumi ilgtspējai / CRISP

(Nr. lzp-2020/2-0375)

01.12.2020.– 31.12.2021.

Latvijas Zinātņu padome

Zinātniskā asistente

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

 

Papildu informācija

 

Epasts saziņai

una.arbidane@lka.edu.lv