Studējošo pašpārvalde

Unda Kreišmane

Studējošo pašpārvaldes kultūras virziena vadītāja

Tel: 25408241
E-pasts: undakreismane@lka.edu.lv


Kultūras virziena vadītāja amata pienākumi

  • Organizēt LKA studentu izklaides, kultūras un izglītojošus pasākumus;
  • Sadarbībā ar komunikāciju virzienu sagatavot preses relīzes pirms un pēc notikušajiem pasākumiem.
  • Rūpēties par tradicionālo kultūras pasākumu norisi un organizēšanu, vienlaicīgi piedāvājot un radot jaunus kultūras, izklaides un izglītojoša rakstura pasākumus, rūpējoties par visiem studiju līmeņiem un tiem interesējošu programmu.
  • Sadarbībā ar Sabiedrisko attiecību vadītāju veidot PR un reklāmas kampaņas rīkotajiem pasākumiem;
  • Sadarbībā ar finanšu un sadarbības virzienu, plānot un sekot līdzi pasākuma budžeta izlietošanai);
  • Sadarbībā ar komunikāciju virzienu izstrādāt katra pasākuma PR plānu;
  • Pamatojoties uz stratēģisko attīstības plānu, pirms pasākuma Priekšsēdētājam iesniegt aptuveno pasākuma norises plānu;
  • Izzināt studentu vēlmes un viedokli par pasākumiem, lai piedāvātā programma būtu atbilstoša vēlamajai mērķa auditorija;
  • Vadīt Kultūras virziena darba grupu.