Kultūras un mākslu institūts

Zane Balčus

Pētniece

Zane Balčus ir ieguvusi maģistra grādu kino zinātnē Londonas Universitātes koledžā (2008.), ir doktora grāda pretendente Latvijas Kultūras akadēmijā. Šobrīd ir vieslektore un pētniece Latvijas Kultūras akadēmijā, vieslektore Rīgas Stradiņa universitātē.


Balčus pētnieciskās intereses saistās ar Latvijas kino vēsturi un aktuālajām norisēm kino industrijā, dokumentālā kino teoriju un vēsturi. Balčus ir starptautiska dokumentālā kino industrijas pasākuma “Baltijas jūras dokumentālo filmu forums” projekta vadītāja (kopš 2019. gada). Balčus piedalījusies LKA pētniecības projektos un Valsts pētījuma programmā (2020.–2021.), žurnāla Culture Crossroads kino speciālizdevumu sagatavošanā, starptautisku konferenču organizēšanā.

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

VPP

Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai / CARD

VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003

1.10.2020.–31.12.2021.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Administrē: Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

 

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Balčus ir iesaistīta organizācijās:

  • Slāvu, Austrumeiropas un Eirāzijas studiju asociācijas (Association for Slavic, East European, and Eurasion Studies (ASEEES) biedre
  • Baltijas Audiovizuālo arhīvu padomes (Baltic Audiovisual Archival Council) biedre
  • Starptautiskās kino kritiķu asociācijas FIPRESCI Latvijas nodaļas valdes locekle

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības:

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Balčus, Zane. Dokumentālais kino – studijas, autori, tēmas un stili. No: Pērkone, Inga, Rietuma, Dita (zinātn. red.). Latvijas kinomāksla: jaunie laiki. 1990-2020. Rīga: Dienas Grāmata, Latvijas Kultūras akadēmija, 231.-285.lpp.

Balčus, Zane. Ivars Seleckis: neesmu filmējis cilvēku ar “slēpto” kameru. No: Pērkone, Inga, Rietuma, Dita (zinātn. red.). Latvijas kinomāksla: jaunie laiki. 1990-2020. Rīga: Dienas Grāmata, Latvijas Kultūras akadēmija, 375.-385.lpp.

Balčus, Z. (2021d). Ivars Zviedris: dokumentālais kino ir dzīvesveids. No: Pērkone, Inga, Rietuma, Dita (zinātn. red.). Latvijas kinomāksla: jaunie laiki. 1990-2020. Rīga: Dienas Grāmata, Latvijas Kultūras akadēmija, 409.-419.lpp

Balčus, Zane. Filmmakers as Onscreen Characters in Recent Latvian Documentary Cinema. Culture Crossroads, vol. 18, 2021, pp. 55-65. http://www.culturecrossroads.lv/pdf/305/en

Balčus, Zane. Ansis Epners’ Film “Alive”: From Documentary to Fiction. Culture Crossroads, www.culturecrossroads.lv, vol.14., 2019, pp. 54-62. http://www.culturecrossroads.lv/pdf/269/en

Balčus, Zane (2018). Rolands Kalniņš un karaliene. No: Matīsa, Kristīne, Zeltiņa, Agnese (sast.), Rolanda Kalniņa telpa. Rīga: Neputns, 217.-232.lpp.

 

Papildu informācija

 

Epasts saziņai:

zane.balcus [at] lka.edu.lv