Agnese Hermane

Docente

Apraksts

Agnese Hermane ir Latvijas Kultūras akadēmijas docētāja kopš 2001. gada, vada Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedru, LKA un RTU kopīgo bakalaura studiju programmu “Radošās industrijas”, Kultūras menedžmenta un radošo industriju maģistrantūras apakšprogrammu, darbojas kā zinātniskā asistente Zinātniskās pētniecības centrā, strādā pie disertācijas un līdzdarbojas LKA nākamās mājvietas bijušajā Tabakas fabrikā projekta attīstības grupā.

Menedžmenta pieredzi guvusi, strādājot Latvijas Mākslinieku savienībā, Latvijas Jaunā teātra institūtā, praktizējoties kultūras organizācijās ārvalstīs (producentu apvienībā Intercult Stokholmā, The Felix Meritis Foundation Amsterdamā, piedaloties daudzu starptautisku kultūras projektu īstenošanā (Starptautiskais teātra festivāls Homo Novus, starptautisks teātra projekts Hotel Europa, Latvijas ekspozīcija Venēcijas mākslas un arhitektūras biennālēs, Latvijas kultūras kanona konkurss u.c.). Bijusi Valsts Kultūrkapitāla fonda teātra nozares eksperte un padomes locekle, patlaban darbojas LIAA Radošu industriju biznesa inkubatora atlases komisijā.

Publicējusies rakstu krājumos par kultūras menedžmentu,  līdzdarbojusies vairāku metodisko materiālu izstrādē (Demokrātiska kultūrpolitikas veidošana: kultūra kā ilgtspējīgas attīstības faktors http://issuu.com/vidzemeskulturasunmakslasbiedribaha/docs/metodiskais_materials un Kultūras NVO rokasgrāmata https://culturelablv.files.wordpress.com/2012/10/kulturas-nvo-rokasgramata1.pdf), bijusi vairāku pētījumu par kultūrpolitiku līdzautore (Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāns 2017.–2020. gadam; Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras nozaru finansējuma sadalījums; Vienotu Latvijas Kultūras kanona veidošanas metodoloģisko principu un kritēriju noteikšana; Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. gadam NACIONĀLA VALSTS Starpposma novērtējums).  Pārzina vācu, angļu valodu, var sarunāties krieviski, spāniski, zviedriski. Zinātniskās intereses – kultūras menedžments un kultūras organizāciju darbība, auditorijas piesaiste un izglītošana; līdzdalības veidi kultūrā, kultūras pieejamība, kultūras patēriņš, kultūras pasākumi, starptautiskā sadarbība kultūras jomā, komandas darbs un brīvprātīgo loma; radošu personu statuss un vieta sabiedrībā.


LEKCIJU KURSI: Ievads kultūras menedžmentā un kultūrpolitikā, Kultūras menedžments, Kultūras projektu un pasākumu menedžments, Ievads radošajās industrijās, Kultūrpolitika.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Radošās industrijas Uzņemšana katru gadu
Kultūras socioloģija un menedžments Uzņemšana 2021. gadā
Kultūras menedžments Uzņemšana katru gadu
Kultūras un starpkultūru studijas Uzņemšanas gads tiks precizēts
Muzeju un kultūras mantojuma studijas Uzņemšanas gads tiks precizēts
Audiovizuālā māksla: filmu režija un producēšana Uzņemšanas gads tiks precizēts
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments Uzņemšana 2020. gadā
Starptautiskais mediju un kultūras menedžments (vācu valodā) Uzņemšana 2021. gadā