Agnese Hermane

Asociētā profesore

Apraksts

PhD Agnese Hermane vada Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedru, LKA un RTU kopīgo bakalaura studiju programmu “Radošās industrijas”, līdzdarbojusies arī LKA un RTU kopīgās maģistra studiju programmas "Radošās industrijas un izaugsmes menedžments" izstrādē. Pirms tam bija arī maģistra studiju apakšprogrammas “Kultūras menedžments” vadītāja. Darbojas kā zinātniskā asistente LKA Kultūras un mākslu institūtā, ir LKA Senāta sekretāre. Kopš 2014. gada darbojas LKA nākamās mājvietas bijušajā Tabakas fabrikā projekta attīstības darba grupā.  

Menedžmenta pieredzi guvusi, strādājot Latvijas Mākslinieku savienībā, Latvijas Jaunā teātra institūtā, producentu apvienībā “Intercult” (Zviedrija), piedalījusies dažādu kultūras projektu īstenošanā (festivāls “Homo Novus”, Latvijas ekspozīcija Venēcijas mākslas un arhitektūras biennālēs, Latvijas kultūras kanona izveide un konkurss u.c.). Darbojas biedrībā “Culturelab”, bijusi Valsts Kultūrkapitāla fonda teātra nozares eksperte un padomes locekle, Kultūras ministrijas, Rīgas domes, Cēsu pašvaldības projektu konkursu eksperte, LIAA Radošo industriju biznesa inkubatora atlases komisijas dalībniece. Darbojusies arī kā akadēmiskās informācijas centra augstskolu licencēšanas eksperte. 

Zinātniskās intereses saistītas ar kultūras un radošā sektora organizāciju darbību un līderību, kultūrpolitiku, auditorijas piesaisti un izglītošanu, līdzdalības veicināšanu, kultūras patēriņu, pasākumu studijām, starptautisko sadarbību kultūras jomā, radošo industriju, radošo pilsētu attīstību, radošu personu statusu un vietu sabiedrībā. 

LEKCIJU KURSI: Ievads kultūras menedžmentā un kultūrpolitikā, Kultūras menedžments un praktiskā kultūrpolitika, Kultūras projektu un pasākumu menedžments, Pasākumu menedžments un tehniskā producēšana, Radošās industrijas un lekciju kurss angļu valodā “Event management”.  

 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras socioloģija un menedžments Nākamā uzņemšana 2024.gadā
Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Radošās industrijas Uzņemšana katru gadu
Kultūras un mākslas pārvaldība Uzņemšana katru gadu