Aija Lūse

Lektore

Apraksts

Mākslas maģistre, sabiedrisko attiecību vadītāja Aija Lūse Latvijas Kultūras akadēmijā strādā kopš 2014. gada. Absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmiju un ieguvusi gan bakalaura (2010), gan maģistra grādu mākslās (2014). 2016. gadā LKA apguvusi studiju kursu „Grafiskā dizaina pamati”. 2019. gadā ieguvusi RISEBA profesionālās pilnveides programmas sertifikātu par apgūto studiju programmu „Digitālais mārketings”. No 2020. gada lasa lekcijas studiju kursā „Kultūras un digitālais mārketings”.

Kopš 2013. gada koordinē starptautiskās zinātniskās konfereces „Kultūras Krustpunkti” norisi, īsteno projektu „Skatuves mākslas festivāls PATRIARHA RUDENS” un Latvijas Kultūras kanona konkursa komunikāciju, kā arī veido Latvijas Kultūras akadēmijas mārketinga komunikācijas plānu un koordinē tā īstenošanu. Praktiski darbojas gan tradicionālajā, gan arī digitālajā mārketingā (sociālo mediju mārketings, satura mārketings, e-pastu mārketings utt.).

2020. gadā sadarbībā ar Kultūras ministriju un Norvēģijas Karalistes vēstniecību ir izveidojusi rokasgrāmatu (latviešu un angļu valodā), kas noderēs kā vadlīnijas, plānojot un īstenojot kultūras notikumus bērnu un jauniešu auditorijai – „Kvalitatīva kultūras notikuma radīšana bērnu un jauniešu auditorijai”.

LEKCIJU KURSI: Kultūras un digitālais mārketings

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras un mākslas pārvaldība Uzņemšana katru gadu