Ana León-Manzanero

Docente

Apraksts

Ana Leona Mansanero (Ana León-Manzanero) ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 2013. gada. Madrides Complutense universitātē saņēmusi filoloģijas doktora grādu. Strādājusi kā spāņu valodas pasniedzēja Spānijā, Polijā, Lietuvā un Latvijā. Akadēmijā viņa pilda SKS Latvija – Spānijas apakšprogrammas vadītājas pienākumus un ir arī atbildīga par Servantesa Institūta DELE eksaminācijas centru.

Kopš 2015. gada Ana Leona organizē ikgadējo Kultūras akadēmijas starptautisko konferenci “Spāņu valodas un kultūras apguve” (Jornadas de ELE en Riga). Viņa pati regulāri uzstājas starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un publicē zinātniskus rakstus par valodu mācīšanas metodiku.

Šobrīd Ana Leona darbojas arī kā pētniece starptautiskajā pētniecības projektā “Spāņu valoda Eiropā” (El español en Europa), kuru vada Heidelbergas Universitāte Vācijā un Cīrihes Universitāte Šveicē.

LEKCIJU KURSI: Spāņu valodas integrētais kurss, Lietišķā spāņu valoda, Spāņu valodas vēsture un attīstības tendences, Latvijas un Spānijas kultūras sakari Eiropas kontekstā, Spāņu valoda un stils, Spāņu teātra darbnīca, Radošā darbnīca spāņu valodā.

 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu