Ana Leona Manzanero (Ana León Manzanero)

Viesdocente

Apraksts

Vieslektore Ana Leona Manzanero ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 2013. gada. Filoloģijas doktora grādu saņēmusi Madrides Complutense universitātes. Strādājusi kā lektore un veikusi pētījumus vairākās Spānijas, Polijas, Lietuvas un Latvijas izglītības iestādēs. Sākot ar 2014. gadu A. L. Manzanero ir atbildīga par DELE eksaminācijas centra darbību Akadēmijā (Spānijas Servantesa institūta un Akadēmijas projekta ietvaros). Viņas galveno pētniecisko interešu lokā ir lietišķā valodniecība un svešvalodas apguve. Par šīm tēmām viņa uzrakstījusi vairākus pētnieciskos darbus:“The Importance of Comprehensible Input when Teaching Spanish Language to Begginners” (2015),“Contemporary Reinterpretations of the Folktales as a Tool for Spanish as a Foreign Language Lessons” (2014); “The Role of Student and Teacher in the Process of Teaching-learning Spanish as a Foreign Language” (2013),“Folktales and Teaching Spanish as a Second Language” (2013),“Micro-fiction as a Didactic Resource for Spanish Language Teaching” (2012).

_______________________

Lekciju kursi: Spāņu valodas integrētais kurss, Spāņu valodas vēsture un attīstības tendences, Spāņu valodas teksta interpretācija, Latvijas un Spānijas kultūras sakari Eiropas kontekstā, Spāņu valoda un stils, Spāņu valodas komunikatīvā gramatika, Spāņu teātra darbnīca.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu
Starpkultūru sakari (Latvija – Spānija) Uzņemšanas gads tiks precizēts