Andrejs Balodis

Docents

Apraksts

Filozofijas doktors A. Balodis ir Akadēmijas pasniedzējs kopš 2013. gada. Kā pētnieks darbojas Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā un Rīgas Stradiņa Universitātē pasniedz medicīnas filozofiju, bioētiku un medicīnas socioloģiju. Monogrāfijas “Nepabeigtā pagātne. Pētījums par Anrī Bergsona filozofiju” (2015) autors. Izdošanai tiek gatavota A. Baloža monogrāfija “Pauls Jurevičs – filozofija un dzīves restaurācija” (kopā ar Elgu Freibergu un Ievu Lapinsku). Kopš 2019.gada strādā pie Žila Delēza darba “Kino 1” un “Kino 2” latviešu tulkojuma zinātniskās redakcijas. Publicējis rakstus Latvijas un ārzemju akadēmiskos izdevumos un piedalījies vairākās starptautiskās zinātniskās konferencēs, kur uzstājies galvenokārt par laika un atmiņas tēmu filozofijā. A. Balodis ir rakstījis Latvijas kultūras izdevumiem (Kentaurs, Satori, Punctum, Latvju Teksti, Studija u.c.), kā arī labprāt ņem dalību mākslu un zinātni vienojošos notikumos (Spinozas Ētika. Poētika. Patētika. (CAC, Viļņa), „Atmiņas kolokvijs”, publiskās lekcijas „Zinātnes naktīs”, centrā „Totaldobže”, LLMC, KIM? u.c.) Pētnieciskās intereses: 19./20.gs. mijas filozofija un zinātnes vēsture, laika koncepcijas filozofijā, atmiņas teorijas, bioloģijas filozofija, franču filozofija 20.gs., Sērens Kirkegors, laikmetīgās mākslas procesi, Latvijas intelektuālā vēsture, alternatīvās vēstures. Paralēli zinātniskajai un pedagoģiskajai darbībai A. Balodis regulāri piedalās dažādos starpdisciplināros kultūras projektos. Kā spilgtākos var minēt projektu “Mūslaiku buržuāziskās filosofijas marasms četrām balsīm ar ansambli” (2012. un 2015.), “Mehāniskais Veidenbaums”, “Marasms 1985”. A. Balodis (kopā ar Andri Hiršu un Aināru Kamoliņu) ir Radio NABA raidījuma un podkāsta “Vēsturiskā fantāzija. Fono-Grāfs” vadītājs un satura veidotājs.


LEKCIJU KURSI: Loģika, Ētika, Filozofijas vēsture, Praktiskā estētika, Kultūras interpretācijas metodes.

 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras socioloģija un menedžments Nākamā uzņemšana 2024.gadā
Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Dramatiskā teātra aktiera māksla Nākamā uzņemšana: 2025.gadā
Dramatiskā teātra režijas māksla Nākamā uzņemšana: 2025.gadā
Drāmas un teksta studijas Uzņemšana 2026. gadā
Kultūras un mākslas pārvaldība Uzņemšana katru gadu