Andris Hiršs

Docents

Apraksts

PhD Andris Hiršs pasniedz Latvijas Kultūras akadēmijā kopš 2015. gada. Kā viesdocētājs vada loģikas un argumentācijas lekciju kursus arī Rīgas Tehniskajā universitātē un  Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Nodarbojas ar pētniecību Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā, publicējot rakstus par latviešu intelektuālo vēsturi vietējos un ārzemju izdevumos.

Pētnieciskās intereses: Latvijas ideju vēsture, vēlīnais vācu ideālisms, filosofijas vēstures pētniecības metodes, kritiskā domāšana.

Viens no vēsturiskās fantāzijas raidījuma “Fono-Grāfs” vadītājiem Latvijas Radio 6.

Saņēmis Latvijas Zinātņu akadēmijas Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē un filosofijā par pētījumu “J. Osis un agrīnā personālisma skola Tērbatas universitātē”, Latvijas zinātnes nozīmīgākais sasniegums 2022. gadā piešķirts par monogrāfiju “Persona un personālisms: pārdzīvojot ideālisma sabrukumu”, 2019. gadā – par dalību monogrāfijas “Latvija: kultūru migrācija” veidošanā.

 

LEKCIJU KURSI: Filozofijas vēsture, Pasaules mākslinieciskā kultūra, Loģika un argumentācija, Ievads kritiskajā domāšanā, Ideju ģenealoģija Latvijā.

 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Laikmetīgās dejas māksla Uzņemšana 2024. gadā
Radošās industrijas Uzņemšana katru gadu
Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu