Anita Načisčione

Profesore

Apraksts

Filoloģijas doktore A. Načisčione ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 1998. gada. Piedalās vairākos starptautiskos zinātniskos projektos. Viņas zinātniskās intereses ir: stilistika, kognitīvā stilistika, frazeoloģija, tulkošana, identitāte, svešvalodu mācīšanas metodika. A. Načisčiones pētnieciskie raksti ir publicēti Latvijas un ārzemju zinātniskos izdevumos (skat. mājas lapu www.naciscione.com). Viņas monogrāfija „Stylistic Use of Phraseological Units in Discourse” („Frazeoloģisko vienību stilistiskais lietojums”, 2010) 2012. gadā tika atzīmēta ar ESSE balvu par grāmatu angļu valodas un lingvistikas jomā. A. Načisčione regulāri uzstājas starptautiskās zinātniskās konferencēs (tai skaitā plenārlekcijas). Ir vairāku starptautisko zinātnisko organizāciju biedre (Poētikas un lingvistikas asociācija, Eiropas frazeoloģijas biedrība, Eiropas angļu valodas studiju biedrība, Metaforas izpēte un lietojums). Regulāri uzstājas ar vieslekcijām Latvijas un ārzemju augstskolās. Lasa lekcijas Erasmus studentiem Akadēmijā. Prof. A. Načisčione ir Starpkultūru sakaru Latvija-Lielbritānija apakšprogrammas vadītāja un Latvijas Zinātņu padomes eksperts divu humanitāro zinātņu apakšnozarēs: valodniecība un literatūrzinātne.

_______________________

Lekciju kursi (angļu valodā): Valoda un stils, Angļu valodas vēsture sociālajā un kultūras kontekstā, Sarunu valoda: sociolingvistiskā un kultūras kompetence diskursā (2 semestri), Mediju teksta interpretācija, Britu identitāte, Amerikāņu identitāte, Pēckara Lielbritānija, Kognitīvā stilistika – maģistrantūrā, Zinātniskais diskurss svešvalodā – doktorantūrā. Erasmus studentiem: Visual Representation of Figurative Thought, Stylistic Use of Metaphor in Literary and Media Texts.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu
Akadēmiskā doktora studiju programma "Mākslas" Uzņemšana katru gadu