Anita Načisčione

Profesore

Apraksts

Profesore Emeritus Anita Načisčione ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 1998. gada un ilggadēja Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedras vadītāja. Viņas zinātniskās intereses ietver kognitīvo stilistiku, frazeoloģiju, metaforas teoriju, figuratīvās valodas mācīšanas metodiku. A. Načisčiones pētnieciskie raksti ir publicēti Latvijas, tai skaitā Akadēmijas, un ārzemju zinātniskos izdevumos (skat. mājas lapu https://naciscione.com/resources.html). Viņas monogrāfija Stylistic Use of Phraseological Units in Discourse (Frazeoloģisko vienību stilistiskais lietojums, 2010) 2012. gadā tika atzīmēta ar ESSE balvu par monogrāfiju angļu valodas un lingvistikas jomā. A. Načisčione regulāri uzstājas starptautiskās zinātniskās konferencēs (tai skaitā plenārlekcijas). Ir vairāku starptautisko zinātnisko organizāciju biedre: Poetics and Linguistics Association (Poētikas un lingvistikas asociācija),  EUROPHRAS (Eiropas frazeoloģijas biedrība), ESSE (Eiropas angļu valodas studiju biedrība), RaAM (Metaforas izpēte un lietojums). Uzstājas ar vieslekcijām Latvijas un ārzemju augstskolās, tai skaitā Erasmus studentiem.

LEKCIJU KURSI

Lekciju kursi bakalauriem: English Conversation: Sociolinguistic and Cultural Competence in Discourse (2 semestri), Media Text Interpretation, British Identity, American Identity, English Stylistics, Post-war Britain; maģistrantūrā: Cognitive Stylistics; doktorantūrā: Research Discourse in English (2 semestri); Erasmus studentiem: Visual Representation of Figurative Thought, Stylistic Use of Metaphor in Literary and Media Texts.

 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu
Akadēmiskā doktora studiju programma "Mākslas" Uzņemšana katru gadu