Anita Vaišle

Lektore

Apraksts

Akadēmijas Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedras apakšprogrammas  “Starpkultūru sakari Latvija – Francijas” vadītāja Anita Vaišle strādā Akadēmijā no 1998. gada, mācot franču valodu/ komunikatīvo gramatiku iesācēju grupām un grupām ar priekšzināšanām, bet pamatspecializācija ir Valsts studijas: Francijas ģeogrāfija, vēsture un sabiedrība. Daudzu gadu garumā ir bijusi Izglītības ministrijas VISC Franču valodas Valsts centralizētā eksāmena eksperte atlasē un vērtēšanā, Izglītības ministrijas ārštata metodiķe, izstrādātas franču valodas programmas dažādiem vecuma posmiem un  Latvijas un starptautisku pedagoģisko projektu ietvaros sadarbībā ar LR Izglītības ministriju, citām Baltijas valstīm, Zviedriju un Franciju vadīti semināri franču valodas skolotāju apmācībai. Recenzente mācību literatūras atbilstībai vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartam izvērtēšanai, redaktore izstādei "Aspazija/Rainis: dumpiniece/humānists" Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē kultūras programmas ietvaros.

Akadēmiskā Palmas zara ordenis par ieguldījumu franču valodas un kultūras popularizēšanu Latvijā.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu