Astrīda Rogule

Docente

Apraksts

Mākslas un muzeoloģijas maģistre, docente Astrīda Rogule kopš 1998. gada ir Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras pasniedzēja. Viņa ir izstrādājusi un vada studiju kursus muzeoloģijā, muzeju mārketingā, sabiedriskajās attiecībās, kultūras menedžmentā un kultūras tūrismā.

Muzeju jomā A.Rogule strādā kopš 1981. gada: bijusi J.Raiņa Literatūras un mākslas vēstures (tag. Rakstniecības) muzeja Mākslas nodaļas vadītāja, Tēlniecības krājuma vadītāja un zinātniskā sekretāre Latvijas Mākslas muzeju apvienībā. Kopš 2004.gada viņa ir strādājusi pie arhitektoniskās un krājuma koncepcijas attīstības topošajam Laikmetīgās mākslas muzejam. A.Rogule kā kuratore ir veidojusi un līdzdarbojusies daudzu mākslas un kultūrvēsturisku izstāžu realizēšanā Latvijā un ārzemēs (Itālijā, Beļģijā, Francijā, Dānijā, Lielbritānijā, Zviedrijā, Somijā, Krievijā, Polijā, Igaunijā un Lietuvā), to vidū 54.Starptautsikās mākslas izstādes Biennale di Venecia Latvijas ekspozīcijai – Kristapa Ģelža projektam „Mākslīgais miers” (2011. 2.06. – 27.11.), strādājusi ar izciliem māksliniekiem Antoniju Gormliju (Lielbritānija), Braco Dimitrijeviču (Horvātija/Francija) un Kristianu Boltaņski (Francija), kūrējot viņu personālizstādes Latvijā.

A.Rogule ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas pirmās starptautiskās grāmatniecības izstādes „1514.Grāmata. 2014” un Akadēmisko lasījumu projekta vadītāja.

Publicējusi vairāk nekā 300 rakstus un pētījumus par mākslas vēsturi, kritiku un izstāžu menedžmentu. Raksti publicēti Dānijas Mākslas enciklopēdijā, enciklopēdijā „Māksla un arhitektūra biogrāfijās”.  Ar referātiem piedalījusies konferencēs Rumānijā, Igaunijā, Krievijā, Lielbritānijā, Francijā, Lietuvā, Horvātijā un Latvijā.

Kopš 1996 ICOM Starptautiskās muzeju padomes biedre (UNESCO), 1997 ICOM (UNESCO) Latvijas Nacionālās komitejas prezidente

Kopš 1996 Latvijas Mākslinieku savienības biedre


LEKCIJU KURSI: Kultūras un radošās nozares; Kultūras tūrisms; Komunikācijas loma kultūras mantojuma institūciju darbā; Ievads sabiedriskajās attiecībās; Ievads kultūras menedžmentā un kultūrpolitikā; Laikmetīgā māksla un mākslas tirgus; Ievads kultūras menedžmentā; Mākslas vēsture un laikmetīgās mākslas tirgus

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Kultūras socioloģija un menedžments Uzņemšana 2021. gadā
Radošās industrijas Uzņemšana katru gadu
Kultūras menedžments Uzņemšana katru gadu
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments Uzņemšana katru gadu