Dace de Senžermēna

Lektore

Apraksts

Mākslas maģistre Dace de Senžermēna Latvijas Kultūras akadēmijā strādā kopš 2004. gada un pasniedz franču valodu un kultūru studentiem starpkultūru sakaru Latvija – Francija un Latvija – Francija/Kanāda apakšprogrammās. 

Viņas galvenās pētnieciskās intereses ir starpkultūru komunikācija, Magribas valstu kultūras ietekme Francijā, pareizrakstības un radošuma sinerģija franču valodā.

Valodas apguve, tā ir arī jauna domāšanas un uztveres veida apguve, jaunu vērtību sistēmu iepazīšana, aizspriedumu mazināšana un sevis ieraudzīšana citā gaismā.

EASMUS programmas ietvaros ir uzstājusies ar vieslekcijām Francijā par starpkultūru komunikāciju un komunikatīvās kompetences attīstīšanu apgūstot svešvalodas.

 

 

LEKCIJU KURSI: Franču valodas un kultūras studijas; Latvijas – Francijas kultūras sakari Eiropas kontekstā; Franču valodas fonētika; Tulkošana: franču -latviešu, latviešu franču; Franču valodas komunikatīvā gramatika; Teksta interpretācija franču valodā; Franču valodas integrētais kurss; Franču valoda un stils; Franču valoda pirmā/otrā svešvaloda.

 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu