Dace Pakule

Lektore

Apraksts

Mākslas maģistre Dace Pakule Latvijas Kultūras akadēmijā strādā kopš 2004. gada un pasniedz franču valodu un kultūru studentiem starpkultūru sakaru Latvija – Francija un Latvija – Francija/Beļģija apakšprogrammās. Viņas galvenās pētnieciskās intereses ir starpkultūru komunikācija, valoda kā kultūras nesēja, identitāte, Magribas valstu kultūras ietekme Francijā.

2014. gadu D. Pakule pavadīja Francijā, strādājot nevalstiskā organizācijā LEC (Lasīt, rakstīt, saprast) un mācot franču valodu dažādu tautību ieceļotājiem.

EASMUS programmas ietvaros ir uzstājusies ar vieslekcijām Francijā par starpkultūru komunikāciju un komunikatīvās kompetences attīstīšanu apgūstot svešvalodas.

Paralēli darbam Latvijas Kultūras akadēmijā strādā par pasniedzēju arī Francijas institūtā Latvijā.

 

Sagatavotie un lasītie lekciju kursi:

Franču valodas un kultūras studijas; Latvijas – Francijas kultūras sakari Eiropas kontekstā; Franču valodas fonētika; Franču valodas komunikatīvā gramatika; Teksta interpretācija franču valodā; Franču valodas integrētais kurss; Franču valoda pirmā/otrā svešvaloda.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu