Daina Volkinšteine

Lektore

Apraksts

Mākslas maģistre D. Volkinšteine ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 1993. gada. Maģistra grādu ieguvusi Hāgenas Tālmācības universitātē (Vācija) ar studiju specializāciju „Vācijas studijas, vācu valodas apmācības metodika” un pētniecisko specializāciju „Interkulturālā komunikācija”. D. Volkinšteines zinātnisko interešu lokā ir: svešvalodu pasniegšanas metodika, interkulturālās komunikācijas teorija un pētījumu metodes, interkulturālo studiju metodika. Veikusi pētījumus un uzstājusies ar referātiem Latvijā un Vācijā. Strādājusi kā vācu valodas lektore Rīgas Tehniskās universitātes Svešvalodu katedrā, pasniegusi Starpkultūru komunikācijas teorijas kursus Rīgas Stradiņa universitātē.

_______________________

Lekciju kursi: Bakalaura programmas SKS Latvija – Vācija studentiem (grupām ar vācu valodas priekšzināšanām): Vācu valoda: Mutiskā komunikācija I, II; Valsts studijas I - “Dreimal Deutsch”- Vācija, Austrija un Šveice kā tūrisma valstis (reģionālās īpatnības, kultūra, vēsture); Valsts studijas II –  Sabiedrība - “Tipiski vāciski”; Mūsdienu Vācijas sabiedrība; Vācu valodas tekstu interpretācija III, V, VI; Valsts studijas III –  Kultūra. Vācu kultūra interkulturālās komunikācijas teorijas kontekstā; Valsts studijas IV –  Vācijas vēsture pēc  1945. gada; Valsts studijas VI –  Sabiedrība un kultūra. Vācu kultūras attīstība 20. gs. otrajā pusē un 21. gs. sākumā; Valsts studijas VII –  Kultūra. Vācu valodas vēsture un attīstības tendences; Vācu valoda un stils. Grupām bez vācu valodas priekšzināšanām: Valsts studijas I – Ieskats vācvalodīgo valstu sabiedrībā; Valsts studijas II – Vācvalodīgās valstis no tūrisma viedokļa); Vācu valodas integrētais kurss. Dažādu specializāciju studentiem: Vācu valoda kā svešvaloda. Tiek piedāvāti izvēles kursi, piemēram, Ievads interkulturālās komunikācijas teorijā Starpkultūru komunikācijas problēmu jomas un stratēģijas.

Bakalaura programmas visu SKS specializāciju studentiem: Ievads interkulturālās komunikācijas teorijā. Maģistra programmas KST studentiem: Starpkultūru komunikācijas teorija. 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu
Starpkultūru sakari (Latvija-Nīderlande/Vācija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija – Lielbritānija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija – Spānija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija – Turcija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Francija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Austrumāzija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Kultūras un starpkultūru studijas Uzņemšanas gads tiks precizēts