David Roldan Gomez

Viesdocētājs

Apraksts

David Roldán Gómez ir no Maljorkas, salas Baleāru salu arhipelāgā Spānijas austrumos. Viņš ir ieguvis angļu filoloģijas grādu un maģistra grādu Baleāru salu Universitātē, kā arī maģistra grādu spāņu valodas kā svešvalodas pasniegšanā Ovjedo Universitātē.

Viņa profesionālā pieredze valodu mācīšanā aizsākās dažādās Baleāru salu iestādēs, kur viņš vairākus gadus strādāja dažādās arhipelāga salās gan valsts un sabiedriskajās skolās, gan oficiālajās valsts valodu skolās. Pēc maģistra grāda iegūšanas spāņu valodas kā svešvalodas pasniegšanā 2021. gadā tika uzaicināts strādāt par spāņu valodas pasniedzēju Kentas Universitātē, Apvienotajā Karalistē, kur strādāja Moderno valodu nodaļā. Kopš 2023. gada viņš ir pasniedzējs Latvijas Kultūras akadēmijas Starpkultūru sakaru un svešvalodu katedrā.

Deivida pētniecisko interešu lokā ir kultūras kā abstraktas un mākslīgas vienības izpēte, gan individuālās, gan kolektīvās identitātes konstruēšana un analīze, kā arī audiovizuālā materiāla analīze, pētot dažādu Spānijas un spāņu kultūras tēmu un stereotipu reprezentāciju, kas galvenokārt izpaužas kino.

Lekciju kursi apakšprogrammās: