Elīna Veinberga

Asociētā profesore

Apraksts

Elīna Veinberga Latvijas Kultūras akadēmijā ieguvusi doktora grādu, absolvējot doktora studiju programmu “Mākslas” Kultūras teorijas apakšnozarē (2013). Maģistrantūras studijas angļu filoloģijā apgūtas Latvijas Universitātē (2004). E. Veinberga strādā par LKA docētāju kopš 2004. gada.

Zinātniskās intereses ir kognitīvā lingvistika un stilistika, valodniecība, literatūrzinātne, kā arī tulkošanas salīdzinošie aspekti. Regulāri uzstājas starptautiskās zinātniskās konferencēs ar referātiem par tēlainās valodas jautājumiem un publicē pētnieciskus rakstus Latvijas un ārzemju zinātniskajos izdevumos. E. Veinberga ir uzstājusies ar vieslekcijām ārzemju augstskolās Erasmus un Erasmus+ mobilitātes ietvaros.

LEKCIJU KURSI: Angļu valodas teksta interpretācija. Plašsaziņas līdzekļu teksti. Valoda un plašsaziņas līdzekļi, Angļu valodas teksta interpretācija. Bērnu literatūra, Angļu valoda kā pirmā svešvaloda, Nozares angļu valoda.

Erasmus studentiem: Latviešu valoda A1, Media: The World News Stories by the BBC, English Children’s Literature.

 

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Kultūras un mākslu studijas Uzņemšana katru gadu
Kultūras socioloģija un menedžments Uzņemšana 2021. gadā
Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu