Elīna Vikmane

Docente

Apraksts

Elīna Vikmane ir maģistra studiju programmas “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija” direktore. "Gada straujākā izaugsme zinātnē 2023" balvas laureāte.

2023.gadā Elīna Vikmane iegūst zinātnes doktora grādu (ph.d.), aizstāvot promocijas darbu “Kibermuzeoloģijas attīstība: Digitālo inovāciju difūzijas izpēte muzeju nozarē Latvijā”.

Promocijas pētījuma pieteikums ticis iesniegts pasaulē vadošās akadēmiskās biedrības Baltijas valstu studiju pētniecības jomā Association of Advancement of Baltic Studies (AABS) stipendiju konkursā un starptautiskas komisijas – Kaarel Piirimae (PhD, University of Cambridge), Dovile Budrute (PhD, Old Dominion Univeristy), Daunis Auers (PhD, University College London) – vērtējuma, uzvarējis, iegūstot Aina Birnitis stipendiju (“Aina Birnitis Dissertation-Completion Fellowship in the Humanities for Latvia 2023”, kas tiek piešķirta vienam pētniekam, kura disertācija attiecas uz Latviju vai latviešiem humanitārajā jomā un kuru aizstāvēt plānots Latvijā, ASV, Kanādā, Austrālijā, Lielbritānijā, Vācijā vai Zviedrijā. Iepriekš Elīna Vikmane, virzot savu promocijas darbu ieguvusi Inclusive Museum Network “Emerging Scholar Award 2021”.

Muzeju jomā darbojas kopš 2015. gada, kad Borisa un Ināras Teterevu fonda deleģēta uzsāk Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja attīstību kā fonda valdes locekle. 2020. gadā ievēlēta Latvijas Muzeju biedrības valdē un Valsts Kultūras kapitāla fonda Kultūras mantojuma ekspertu komisijā. 2022. gadā uz otro termiņu pārvēlēta Latvijas Muzeju biedrības valdē. No 2022.gada darbojas Network of European Museum Organisations (NEMO) Digitālās transformācijas darba grupā.

Elīnas Vikmanes pētnieciskās intereses galvenokārt saistās ar kultūras un īpaši kultūras mantojuma līdzdalības problemātiku un digitālo inovāciju difūzijas izpēti. Kopš 2023. gada īsteno Latvijas Zinātnes padomes konkursa konkurencē 97% starptautisko vērtējumu ieguvušo FLPP “Ceļā uz līdzdalīgu iesaisti muzejos: Latvijas muzejpedagoģijas prakses izpēte (MEET)”, kā arī ar savu pētījumu piedalās VPP “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai”/CERS īstenošanā. Iepriekš piedalījusies VPP “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai/CARD” īstenošanā, FLPP pētījumā “Nacionālisma māksla: Sociālā solidaritāte un atstumtība mūsdienu Latvijā”, kā arī ieguvusi finansējumu LKA Kultūras un mākslu institūta iekšējo grantu konkursā pētījuma “Digitālo inovāciju daudzveidība un izplatība Latvijas muzejos” un “Digitāli inovatīva muzejs raksturojums” veikšanai.

LEKCIJU KURSI:  Pētniecības metodes un akadēmiskā rakstīšana; Pētījuma dizains; Muzeju teorijas aktuālās pieejas / Current approaches to museum theory; Kultūras mantojuma pārvaldība

Lekciju kursi apakšprogrammās: