Elīna Vikmane

Vieslektore

Apraksts

Elīna Vikmane (Mg.sc.pol.) ir Latvijas Kultūras akadēmijas programmas “Kultūras teorija” doktorante, pētot Latvijas muzeju sociālo lomu,  Latvijas Muzeju biedrības valdes locekle, Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonda valdes locekle un Valsts Kultūrkapitāla fonda eksperte kultūras mantojuma nozarē.

Latvijas kultūras akadēmijā vada un attīsta 2020.gadā uzsākto starptautisko akadēmisko maģistra studiju programmu “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”, kā arī koordinējusi profesionālās izglītības programmas “Darbs ar muzeja krājumu” (160h)  izveidi

2021.gadā ievēlēta Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrā. Strādā pie pētījumiem “Digitālo inovāciju prioritātes, daudzveidība, izplatība un loma Latvijas muzeju ilgtspējīgā attīstībā 2020.-2021.gadā” (tiek īstenots konkursa „Zinātniskās darbības attīstība Latvijas Kultūras akadēmijā” ietvaros) un  Nacionālisma māksla: Sociālā solidaritāte un atstumtība mūsdienu Latvijā ((Nr. lzp-2020/2-0118) tiek īstenots Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkursa ietvaros. Finansē Latvijas Zinātnes padome).

The Inclusive Museum Research Network balvas "Emerging Scholar Award 2021” saņēmēja

 

LEKCIJU KURSI: Kultūras sektora sociālie, ekonomiskie un politiskie procesi; Kultūras mantojuma, tā pārvaldības un komunikācijas aktualitātes; Pētniecības metodes un akadēmiskā rakstīšana

Lekciju kursi apakšprogrammās: