Elita Saliņa

Asociētā profesore

Apraksts

Filoloģijas doktore E. Saliņa ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 2007. gada. Strādājusi LU Moderno valodu fakultātē. Uzstājusies starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un semināros Latvijā un ārzemēs, galvenokārt par literatūrzinātnes problēmām, kā arī piedalījusies postkoloniālajām studijām veltītajā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu  pētniecības projektā  „Nordic Network of Literary Transculturation Studies”  (2009– 2011).  E. Saliņas zinātniskās intereses ir: britu dzeja, kognitīvā poētika, britu ķeltu literatūra un kultūra, viduslaiku un renesanses literatūra, postkoloniālisms, tulkojumzinātne. E. Saliņa darbojas kā tulkotāja no angļu valodas. Viņas tulkotās grāmatas iznākušas apgādos „Jumava”, „Pētergailis” un „Zvaigzne ABC.”   

_______________________

Lekciju kursi: Kognitīvā stilistika (kopā ar prof. A. Načisčioni); Valstsmācība II, III; Teksta interpretācija specialitātes valodā (angļu) I; Teksta interpretācija: anglofonā dzeja; Latvijas un Lielbritānijas kultūras sakari Eiropas kontekstā (kopā ar prof. A. Načiščioni, doc. I. Kevišu); Kurss “Socrates-Erasmus” apmaiņas programmas studentiem “Šekspīrs un viņa laiks”.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu
Starpkultūru sakari (Latvija-Nīderlande/Vācija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija-Itālija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Starpkultūru sakari (Latvija – Lielbritānija) Uzņemšanas gads tiks precizēts
Kultūras teorija Uzņemšana 2020 gadā