Ēriks Bormanis

Lektors

Apraksts

Ēriks Bormanis (Mag. art) ir Akadēmijas absolvents un kopš 2013. gada – pasniedzējs. Darbojies kā Svešvalodu katedras vadītāja palīgs, zinātniski radošā projekta METAMIND redkolēģijā, tulkotājs. Pētnieciskās intereses: kognitīvā lingvistika, svešvalodu apmācība, starpkultūru komunikācija, tulkošana.

_______________________

Lekciju kursi: 1.svešvaloda (angļu), 2.svešvaloda (krievu), Reklāmas valodas stilistiskie aspekti, Starpkultūru komunikācijas teorija.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Starpkultūru sakari Uzņemšana katru gadu