Eugen Buss

Viesprofesors

Apraksts

Bijis profesors Zīgenas, Gīsenas un Ķelnes universitātēs. No 1987. gada vada Socioloģijas un sociāli empīriskās pētniecības katedru Štutgartes-Hoeenheimas Universitātē. Pētniecības virzieni: uzņēmuma komunikācijas, zīmolu un reputācijas menedžments, uzņēmuma kultūra. Piedalījies daudzos sadarbības projektos: „Valdošo priekšstatu kodēšana un zīmolu menedžments“ kopā ar Daimler Chrysler, „Pasākumu menedžments“ kopā ar Vupertāles Institūtu, kā arī projektos par priekšstatu vadības procesiem labdarības organizācijās. Daudzas grāmatu, zinātnisku rakstu autors. Dalība starptautiskās konferencēs. 

________________________

Lekciju kursi: Kultūras socioloģija un uzņēmuma komunikācija

Lekciju kursi apakšprogrammās: